Det perfluorerade miljögiftet PFOA samt trikloretylen har hittats vid Habia Teknofluor AB i Knivsta. Det är mark, grundvatten, ytvatten och sediment vid företagsområdet som är påverkat, det bekräftar Laurel Wakeman, miljöchef på Knivsta kommun.

– Det är på nivåer som inte är jättealarmerande men som kräver åtgärder. Vi undersöker nu om det finns någon typ av filter som kan sättas in eller om de måste ta in vatten utifrån, under tiden har de som arbetar där slutat dricka vattnet, säger Laurel Wakeman.

Känner du dig lugn för kommuninvånarna som arbetar på fabriken och som druckit vattnet under många år?

Artikelbild

– Det är inte så att jag kan gå ut och säga att man kan vara lugn, men jag känner mig trygg i att vi jobbar fokuserat på att det inte längre ska vara något problem. Det beror på resultatet i rapporten från länsstyrelsen, säger hon.

Ett möte med miljöchefen, länsstyrelsen och Habia Teknofluor AB är inplanerat på måndag i nästa vecka.

Även omkring tre privata brunnar som gränsar till Habias markområden ska enligt miljöchefen vara påverkade. Halterna ska dock ligga under gränsvärdena och därmed ska vattnet vara drickbart.

Habia Teknofluor AB är en av Europas största tillverkare av slang, högtrycksslang samt maskinbearbetade detaljer av fluorplast.