Fyra år av felaktiga p-böter efter kommunens miss

Knivsta kommun har missat att förordna en parkeringsvakt rätten att utfärda böter under de senaste fyra åren, och kan nu blir tvungna att betala tillbaka miljonbelopp till bötfällda felparkerare.

25 september 2018 21:00

– Det rör sig om ett antal hundratusen kronor i böter per år sedan hösten 2014, säger Kristofer Kvarnström, som är gatuchef i Knivsta kommun.

Enligt Kvarnström håller kommunen tillsammans med Transportstyrelsen på att utreda exakt hur dyr missen kan bli för kommunen.

– Vi har inget kommunalt register och vet inte vilka som fått p-böter eftersom det administreras av Transportstyrelsen, säger Kristofer Kvarnström.

Kommunen ska dock efter att felet uppdagats ha tagit kontakt med Transportstyrelsen för att få svar.

– De håller på och tittar men vi har inte fått svar än.

Kommer ni själva utreda vilka som har rätt till pengar eller måste man höra av sig?

– Vår jurist tittar på det nu tillsammans med Transportstyrelsen, säger Kristofer Kvarnström.

"Ett antal hundratusen" kan ju betyda allt från 200 000 till 800 000 per år, ni har ingen mer exakt kalkyl?

– Jag skulle tro att det rör sig om 250-300 000 per år.

En siffra som om den stämmer skulle innebära en miljonsmäll för kommunkassan i Knivsta.

– Det känns ju ytterst pinsamt att man missat en sådan här viktig detalj, säger gatuchefen, som tillträdde i juni 2017.

Enligt Kristofer Kvarnström har den aktuella vakten också varit kommunens enda, vilket innebär att alla kommunala p-böter i fyra år utfärdats olagligen.

Det var när Stefan Wahlberg, som är chefredaktör för Dagens Juridik, överklagade en p-bot han fick i Knivsta i juli som missen framkom.

– Lagen är tydlig på den här punkten. Det är helt otvetydigt att det behövs ett personligt förordnande, säger Stefan Wahlberg, och fortsätter:

– Summa summarum så har den här vakten i fyra år olagligt delat ut parkeringsböter i Knivsta.

I sitt bestridande av p-boten begärde Wahlberg ut kommunens avtal med det externa vaktbolag som skött parkeringskontroller för kommunens räkning i flera år, varpå kommunen själva insåg att det saknades personligt förordnande.

– Vi har sökt med ljus och lykta och tänkte att det måste ju finnas, men det gjorde det inte. Det är den förra förvaltningen som missat, säger Kristofer Kvarnström.

Stefan Wahlberg har nu fått rätt och sin p-bot avskriven, men det återstår att se hur många andra Knivstabor som kommer få pengar tillbaka.

– Det är ingen formalitet utan handlar om rättssäkerheten. Parkeringsböter är primärt en polisiär uppgift men kommunen kan också genom korrekt delegering. Men här har man missat, säger Stefan Wahlberg.

Så säger lagen

Den här lagen reglerar kommunens rätt att i samråd med Polismyndigheten kontrollera och bötfälla felparkerare, och vilka krav som ställs för att kommunala parkeringsvakter ska ha rätt att ägna sig åt den typen av myndighetsutövning.

Förutom rätt utbildning krävs även ett personligt förordnande för varje parkeringsvakt, som ger hen rätt att skriva ut böter. Kravet på personligt förordnande fastställdes av högsta domstolen i ett avgörande från 2002 (NJA 2002 s. 565).

I propositionen till lagen om felparkeringsavgift framgår att återbetalning av felaktigt utfärdade parkeringsböter ska ske "utan säkrsild ansökan", det vill säga automatiskt, när det är uppenbart att det blivit fel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa