Fastigheter med eget avlopp får sina toatankar tömda av en slambil som kör det så kallade svartvattnet till reningsverket. Nu söker Knivsta kommun miljötillstånd hos länsstyrelsen för en anläggning som ska förvandla svartvattnet till miljövänligt gödsel i en process som kallas hygienisering. Gödslet ska sedan spridas på åkrarna nära anläggningen, väster om Knivsta.

Den som vill yttra sig har till 21 september på sig att göra det skriftligen till länsstyrelsen.

Läs även: Mänsklig avföring ska bli gödsel