"Etanol är definitivt på väg ut"

Senast en etanolbil nyregistrerades i Knivsta eller Sigtuna var år 2015, då det tillkom två. Fortfarande rullar drygt 1 300 stycken i kommunerna, men precis som i resten av landet blir de färre varje år. Kommer den avskaffade skatten på E85 innebära ett uppsving eller är det för sent?

14 mars 2018 07:55

För omkring tio år sedan stimulerades en omfattande etanolbilsförsäljning fram från statligt håll, och Sverige blev ett av få länder i Europa med en stor efterfrågan på E85. Pumplagen från 2005 säkerställde att det gick att fylla tanken med förnyelsebart, och de flesta bilföretagen sålde så kallade flexifuelbilar. Sedan kom Europakommissionen fram till att E85 var alltför subventionerat – och det blev billigare för bilägarna att köra på bensin.

– Marknaden kollapsade, sammanfattar Kjell Andersson som är kommunikationschef på Svebio, Svenska bioenergiföreningen, som överlag är kritiska till hur etanolfrågan behandlats.

Nu är gynnandet av etanolen tillåten igen och i Sverige har skatten på E85 helt plockats bort från och med januari 2018. Detta innebär att den som har en flexifuelbil nu också sparar pengar på att köra på E85. JawadThaher, försäljningschef på OKQ8 i Arlandastaden där de sex blå pumparna används ytterst sällan, har kunnat se en viss skillnad i försäljningssiffrorna.

– Vi har märkt av en ökning, men inte så stor, säger han.

Många verkar alltså fortsätta med den bensintankning de gått över till när etanolen varit dyrare.

– Jag har själv en etanolbil men tankar bensin, och den tidigare ägaren här också, säger JawadThaher.

Att varken Knivsta- eller Sigtunaborna nyregistrerat några etanolbilar de senaste åren har också den enkla förklaringen att produktionen av dem i princip upphört. Hos Svebio befarar man att de företag som slutat inte kommer börja igen.

– Jag tror det är svårt att övertyga bilföretagen att göra om en sådan här satsning. De är helt ointresserade idag och många känner sig lurade, säger Kjell Andersson.

De 220 000 som äger en flexifuelbil har fortfarande 1 000 ställen i Sverige att välja på om de vill tanka E85, men hur länge de kommer att kunna göra det går inte att garantera. Pumplagen tvingar alla mackar över en viss storlek att tillhandahålla ett förnybart drivmedel, men med sjunkande antal flexifuelbilar kan gas eller biodiesel komma att installeras istället.

– Det finns en viss risk att pumparna blir färre, säger Kjell Andersson, som tycker att tillgången till förnybara alternativ för alla sorts bilar behöver säkras.

Robert Dimmlich, direktör för Svensk Bensinhandel, tror inte att särskilt många pumpar kommer att försvinna. Mackägarna tjänar visserligen inte igen sin investering i dem så på det stora hela har de gjort en förlustaffär, men nu sitter de fast med dem och att byta är ännu dyrare.

– Det var just detta som var tokigt med pumplagen och som remissinstanserna sa, att den inte var teknikneutral utan styrde till etanol, säger han.

Däremot kommer ingen att nyinvestera i en E85-pump, menar Robert Dimmlich. Vinsten för mackägaren – för övrigt den med minst marginal i kedjan av producenter och grossister – är visserligen något större per liter än för bensin, men att sälja en enda korv med bröd är mer lönsamt än en hel dags etanolförsäljning. Från bilägarnas sida har också en viss skepsis mot alternativet vuxit fram, eftersom vissa fick tekniska problem med bilen av det.

– Det kanske kan bli en marginell ökning av de som väljer att tanka E85 nu, men som drivmedel är det definitivt på väg ut, säger Robert Dimmlich.

E85

Etanol som drivmedel tillverkas av sockerrör, spannmål, sockerbetor eller cellulosa och är alltså förnybart. I Sverige används etanol både som låginblandning med upp till 5 procent i 95-oktanig bensin och i etanolbränslet E85. I E85 varierar etanolhalten mellan 85 procent under sommaren och ca 75 procent vintertid p.g.a. låga temperaturer vintertid.

E85 är inte lika energieffektivt som bensin, vilket innebär att man måste tanka oftare.

Under de största försäljningsåren hade alla stora bilmärken sin modell som gick att köra på E85. Idag är det endast Volkswagen nytillverkar en flexifuelbil.

Hur stor miljövinsten är jämfört med bensin har varit omdebatterat, eftersom odlingsbar mark tas i anspråk för etanoltillverkningen.

Källa: Svebio och Svenska petroleum- och biodrivmedelinstitutet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!