Sedan januari 2016 har endast en minderårig asylsökande kommit till Knivsta och i slutet av 2017 stängdes därför HVB-boendet på Strandgården med sex platser. Nu har socialnämnden beslutat att avveckla även det som finns på Häradsvillan. Detta boende har kapacitet för elva personer, varav endast fyra bor kvar och tre är på väg att flytta.

– De har alla hunnit bli vuxna och kan gå vidare till annan verksamhet, säger områdeschefen Ulla Rodestam Örsell.

Den mycket låga beläggningsgraden, tillsammans med minskad ersättning från Migrationsverket per barn (se faktaruta) gör verksamheten för dyr att behålla, bedömer socialnämnden.

Artikelbild

| Göran Nilsson (M) är ordförande i Socialnämnden, som fattat beslut om att stänga HVB-hemmet.

– Häradsvallen är uppbyggt utifrån att gå runt med de tidigare ersättningsnivåerna och fyllda platser. Så som det är nu genererar boendet ett stort underskott, säger Mats Elgström Ståhl, socialchef i Knivsta.

Även om kostnader för personal och hyra kommer att finnas ytterligare en tid framöver – kontraktet med den privata fastighetsägaren har nio månaders uppsägningstid – kommer stängningen alltså innebära minskade kostnader.

– Exakt hur mycket är svårt att säga men det finns ju en hel personalgrupp som jobbar dygnet runt där idag. Vi kommer att kunna spara miljonbelopp, säger Mats Elgström Ståhl, socialchef i Knivsta.

De flesta av de 37 ensamkommande som Knivsta idag ansvarar för bor i andra kommuner, som får ersättning av Knivsta. Av de sjutton som bor i Knivsta finns de flesta hos värdfamiljer, på stödboenden och hos privata HVB. Socialnämnden bedömer att även de som nu behöver omplaceras kan få ett hem genom någon av dessa former, eller vara redo för eget boende.

– Knivsta har lyckats bra med att placera personer i utslussningslägenheter, säger socialnämndens ordförande Göran Nilsson (M).

Vad händer om mottagandet ökar igen?

– Kommer den en sådan anstormning som 2015 igen så är vi i en ny situation. Det är inte alls omöjligt, men då finns det bättre och billigare alternativ. De här två husen är omgjorda privatbostäder och inga bra boende för ändamålet, säger Göran Nilsson.

De boende på Häradsvallen kommer att flytta ut allt eftersom kommunen hittar plats åt dem under våren. Senast den 1 juni stängs boendet. Förvaltningen ska undersöka om lokalerna kan behövas till någonting annat än HVB-hem under uppsägningstiden.