Lokalpolitiken ur oppositionens synvinkel

Oppositionen saknar skarpa förslag. Här ger de sin syn på året som gått i politiken.

Knivsta 28 oktober 2019 18:29

De som gick framåt i valet var fyra partier som vill bromsa utbyggnadstakten i kommunen. Alla fyra hamnade i opposition. Lennart Lundberg (KNU) är oppositionsråd och tycker att det inte hänt så mycket i politiken det senast året.

– Majoriteten har ställt in två fullmäktigemöten i år. Det är tydligt att det inte kommer fram så många förslag och ärenden, säger han.

Han tycker dock att samtalstonen är bra och känner att han kan vara med och påverka en del genom att vara påläst och förberedd.

Knivsta.nu, Liberalerna och Kristdemokraterna försökte sig på ett oppositionssamarbete förra hösten, men det sprack direkt.

– Det var lite kärvt i början, men det har blivit bättre. I samhällsutvecklingsnämnden har vi regelbundet förberedande möten, berättar Lennart Lundberg.

Även Pontus Lamberg (KD) tycker att majoriteten inte levererar.

– I och med den ekonomiska situationen skulle vi behöva reformer. Jag saknar skarpa förslag, säger han.

Men han är nöjd med att se en svängning när det gäller utbyggnaden av Knivsta.

– Majoriteten går från massiv bebyggelse till en mänskligare skala, som vi vill, så viss påverkan har valresultatet haft, säger han.

Sverigedemokraterna ökade mest i förra valet, från två till fyra mandat. Lars Ört för deras talan. Han och hans partikamrater upplever inte att de kan påverka.

– Besluten är redan klara när de tas upp i nämnden. Majoriteten är inte ens intresserad av att diskutera med oppositionen, utan de flesta beslut tas med reservation från ett eller flera oppositionspartier, säger han.

Anna Koskela-Lundén företräder Liberalerna.

– Min uppfattning är att majoriteten kör sitt race. De är fem partier med den gemensamma nämnaren att de vill ha en stark expansion. Vi skulle prioritera kärnverksamheten, säger hon.

Känner du att ditt parti kan påverka politiken?

– Nej, i mångt och mycket kan vi inte påverka. Vi har bjudits in att medverka i ett ekonomiskt råd som ska ta fram idéer och förslag, men det har runnit ut i sanden, svarar hon.

Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande, förklarar de inställda fullmäktigemötena. I juni berodde det på att budgetbeslutet sköts upp till efter sommaren. Att ärendena är färre grundar sig i att planprocessen har ändrats så att inte lika många bygg- och planärenden kommer upp i fullmäktige.

– När ärendena är få är det bättre att ställa in. Ett fullmäktigemöte kostar mycket i arvoden och förberedelse för tjänstemän, säger Peter Evansson.

Valresultatet hösten 2018

När valresultatet var klart i september förra året hade Moderaterna tappat 3 mandat. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade tappat 1 var. Centerpartiet och Miljöpartiet hade oförändrat antal. Det slutade 14–13 till alliansens fördel mot den tidigare oppositionskvartetten (S, V, MP och KNU). Men det krävdes 15 för att få majoritet. Då klippte Moderaterna och Centerpartiet banden till Kristdemokraterna och Liberalerna och lierade sig med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Läs mer!

Nya styret slår tillbaka efter kritik mot SD-stöd: "Fler partier är välkomna att stödja oss"

Nya styret slår tillbaka efter kritik mot SD-stöd: "Fler partier är välkomna att stödja oss"

Reaktioner på nya styret: "Tråkigt att de väljer att samarbeta med SD före oss"

Reaktioner på nya styret: "Tråkigt att de väljer att samarbeta med SD före oss"
Visa fler
Ämnen du kan följa