Kämpar för tillgänglighet till naturen

Det går att ta sig upp med rullstol i fågeltornet i Gredelby hagar och det finns en handikapparkering vid ingången. Det är bra. Kruxet är att det inte går att ta sig mellan parkeringen och fågeltornet i rullstol.

Leif Wall, ordförande i Funktionsrätt Knivsta, uppmanar folk att höra av sig om de stöter på sådant som inte fungerar i den offentliga miljön. Han hoppas även på fler aktiva i styrelsen.

Leif Wall, ordförande i Funktionsrätt Knivsta, uppmanar folk att höra av sig om de stöter på sådant som inte fungerar i den offentliga miljön. Han hoppas även på fler aktiva i styrelsen.

Foto: Tina Lövrander

Knivsta2019-12-02 16:00

– För ett år sedan påpekade vi detta, men inget har hänt, säger Leif Wall.

Han är ordförande i föreningen Funktionsrätt Knivsta och var med när kommunens nya naturvårds- och friluftsråd samlades för första gången tidigare i höstas.

Leif Wall vänder i dörren till Knivsta bageri & konditori. Han har nedsatt hörsel och märker direkt att det är för stimmigt i lokalen. I stället styr vi kosan mot Café Hörnet i kommunhuset.

Syftet med Funktionsrätt Knivsta är att öka delaktigheten i samhället för människor med funktionsnedsättning – allt från adhd, asperger och doftkänslighet till rörelsehinder, hörsel- och synskador. Föreningen ser som sin uppgift att undanröja hinder som försvårar för människor.

– Vår största grej är att träffa kommunen i rådet för funktionshinderfrågor. Vi ser det som ett samråd där vi kan vara med och påverka, men ibland känns det som om kommunen tycker att det är ett nödvändigt ont, säger Leif Wall.

Bland annat har föreningen väckt frågan om digitalt utanförskap.

– Synskadade har bra hjälpmedel, men för äldre, människor med intellektuell funktionsnedsättning och invandrare är det svårare att använda digital teknik.

Vad har ni för förhoppningar på det nya naturvårds- och friluftsrådet?

– Rådet är en kanal för att vara med och påverka. Vi vill få igång tänkandet i kommunen, så att de ökar tillgängligheten för alla. Folk mår bra av att vara ute i naturen, svarar Leif Wall.

Själv kan han till exempel tänka sig bryggor tillgängliga för rullstolar, med en kant så att man inte kan rulla ner i vattnet och en vändplan längst ut. Då skulle man lättare kunna fiska från en rullstol.

Bättre gångstigar längs Knivstaån är ett annat önskemål.

– Stigen blir en lerväg en bit bort mot Gredelby hagar. Om stigen hårdgörs kan rullstolar, rollatorer och barnvagnar köra där. Handikappanpassat är bra för alla, säger Leif Wall.

Särstabadet har en ramp ner i vattnet och man kan låna en rullstol.

– Det är bra, men det är inte så många som känner till det.

Leif Wall representerar Hörselskadades riksförbund i Funktionsrätt Knivsta, som inte har enskilda personer utan handikapporganisationer som medlemmar.

– Föreningen går på sparlåga, så jag välkomnar fler att engagera sig i styrelsen. Vi behöver både kunskap och engagemang.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!