Tydligt ökad oro för klimatet senaste året

Det har hänt något det senaste året, om man får tro UNT:s klimatenkät. Mer än varannan känner en ökad oro för klimatet jämfört med för ett år sedan. Och två tredjedelar har ändrat sina vanor för klimatet skull. En lägesbild som bekräftas av klimatexperten Staffan Lindberg.

1 juni 2019 07:00

Drygt 1 800 personer har fyllt i den klimatenkät som under våren legat ute på unt.se. Resultaten visar att det under det senaste året hänt en hel del vad gäller såväl medvetenhet som agerande när det kommer till klimatfrågan, åtminstone bland de som svarat.

På frågan om ens egen oro för klimatet har ökat det senaste året svarar 54 procent ja. Ännu fler – 65 procent – uppger att de har förändrat en eller flera vanor för att leva mer klimatvänligt.

En av dem som tydligt märkt av denna förändring i människors medvetenhet är klimatexperten och Uppsalabon Staffan Lindberg. För tio år sedan blev han känd som koldioxidbantaren sedan han ställt om livet helt för att leva så klimatvänligt som möjligt. När UNT intervjuade honom i december 2017 kände han att han nästan levde i en parallell dimension där bara han förstått vad som är på väg att ske. Nu känner han sig inte längre ensam.

– Det är verkligen en stor skillnad. Jag har gått från att vara ufo till normal, säger Staffan Lindberg.

Han ser flera förklaringar till den nya medvetenheten: att media rapporterar mer i ämnet, effekten av Greta Thunbergs engagemang och inte minst den torra sommaren 2018.

– I somras insåg folk att klimatförändringarna är här och nu, inte där borta och sen. Nu börjar människor förstå allvaret, det som återstår är att sprida kunskap om den ganska radikala omställning vi behöver göra.

Kommer den här oron att fortsätta eller behövs en ny sommar som 2018?

– Skulle vi få tre sådana somrar på rad kommer vi på allvar att märka klimatförändringens effekter, då kommer det att handla om kampen om vatten och alla möjliga resurser. Det är ju inget man önskar sig, men det är klart att det ger mer effekt när de som drabbas är rika människor än fattiga långt borta.

Det är bland kvinnorna förändringen syns klart mest i UNT:s klimatenkät. 73 procent av kvinnorna uppger att deras klimatoro ökat det senaste året – motsvarande siffra bland männen är 37 procent. Klart fler kvinnor än män har också förändrat sina vanor: 81 procent kontra 51 procent av männen.

Samma mönster märks till viss del även vad gäller ålder. Bland personer under 40 år har 62 procent fått en ökad oro, bland de över 40 är siffran 50 procent. Det är också de yngre som förändrat sina vanor i högre grad: 72 procent av de som är under 40 har ändrat en eller flera vanor för klimatets skull det senaste året, bland dem över 40 har 62 procent gjort det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow