Så ska kommunen få fler Uppsalabor att cykla

Kör du bil i Uppsala? Räkna med att få maka på dig för att ge plats åt cyklisterna. "Bilistnormen har fått styra för länge", säger kommunalrådet Rickard Malmström (MP).

9 april 2019 06:00

En av de största klimatbovarna är transporter, inte minst de som görs med bil. Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden vid Uppsala kommun, är fast besluten att minska Uppsalabilisternas klimatpåverkan.

Det tänker han göra genom att få fler att ta cykeln. Kommunens mål är att fyra av tio resor i Uppsala tätort ska ske med cykel år 2030. Det kan låta som ett högt ställt mål men verkar redan vara på god väg att uppnås.

Den senaste resvaneundersökningen för Uppsala tätort gjordes 2015. Då användes cykeln vid 36 procent av resorna vilket var en uppgång från 28 procent fem år tidigare. Bilen svarade för 34 procent av resorna vilket innebär att cykeln hade gått om bilen som det vanligaste färdsättet i Uppsala tätort.

Trots att det alltså är fler som åker cykel än bil i centrala Uppsala upplever en del att bilen kommer i första hand när politikerna planerar stadsmiljön.

– Det behöver vi ändra på. Bilen har varit norm när staden planerat,s vilket inte gynnat cyklister och fotgängare, säger Rickard Malmström.

Vad tänker du göra?

– Vissa områden i centrum skulle med fördel kunna bli bilfria i framtiden. Men vilka gator det kan bli frågan om vill jag inte gå ut med innan vi diskuterat färdigt.

Han nämner dock att exempelvis Östra Ågatan är en gata som skulle kunna stängas av för biltrafik.

– Det kommer också att bli fler bilgator som smalnas av för att ge mer plats åt dem som cyklar och går.

Blir det inte mer utsläpp om bilisterna tvingas kryssa runt mellan avstängda och enkelriktade gator?

– Nej, när bilars framkomlighet minskar blir det färre som kör bil och då minskar utsläppen, hävdar Rickard Malmström.

Han vill även göra det mindre bekvämt för Uppsalaborna att ta bilen när de skjutsar barn till förskolor och skolor. Det kan handla om att göra det svårare att ta bilen ända fram till skolorna.

Kommunen planerar en rad insatser som ska underlätta för cyklisterna. Det handlar till exempel om:

* Fler cykelvägar. Bland annat en snabbcykelled mellan city och Gränby. Cykelbanor ska byggas ut längs väg 55 (mot Enköping), väg 282 (mot Almunge) och väg 600 (mot Björklinge).

* Säkrare cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter.

* Fler cykelställ i centrala Uppsala och färre p-platser för bilar.

* Sammankoppling av cykelbanor i vägnät.

Cykelfrämjandet utsåg i fjol Uppsala till årets cykelfrämjande kommun. Uppsala hamnade etta när Cykelfrämjandet jämförde kommunernas åtgärder för cykling när det gällde sådant som finansiering, politiska mål, infrastruktur och liknande.

Men när Cykelfrämjandet frågade cyklisterna själva vad de tyckte om sin cykelstad hamnade Uppsala först på sjunde plats.

71 procent av cyklisterna betecknade Uppsala som en bra cykelkommun. Bland det som störde var bland annat brist på bra cykelvägar, stöldrisken och bilister.

Björn Engström, ordförande vid Cykelfrämjandet i Uppsala, är inte helt nöjd med kommunens planering för ökat cyklande.

– Den blir ofta halvhjärtad, det är för många entreprenörer delaktiga och kommunen har för många hänsyn att ta. Ofta prioriteras bil och buss.

Björn Engström efterlyser bland annat fler bilfria gator i Uppsala samt att fotgängare och cyklister separeras tydligare på cykel- och gångbanor.

– Ett sätt kan vara att måla cykelbanorna med en särskild färg, föreslår han.

Rickard Malmström säger att mycket är på gång i cykelfrågan just nu.

– Vi är inne i en extremt ambitiös fas när det gäller att göra det möjligt för fler att cykla i Uppsala.

2,1 meter per invånare

Uppsala har 2,1 meter cykelväg per invånare. Stockholm har 1 meter cykelväg/inv, Göteborg 1,4 m/inv och Linköping 3,5 m/inv.

2017-2018 investerade Uppsala kommun 516 kronor per invånare för investeringar, drift och underhåll gällande cykelvägnätet.

Det var dubbelt så mycket som snittkommunens 255 kronor per invånare.

2015-2018 genomförde Uppsala kommun ett program med 57 punkter för att främja cykling.

Det handlade bland annat om att laga trafikfarliga gropar, ordna bättre överfarter för cykel vid 100 korsningar och bättre belysning längs 30 km cykelvägar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters