"Inför grön bonus för att motverka flygskam"

Att sluta flyga helt är inget alternativ. Nu måste företag istället börja klimatkompensera sina flygresor på riktigt – kanske genom en ny grön bonus.

8 april 2019 10:02

Det inspelet i flygdebatten gör Patric Palm, vd på Uppsalaföretaget Favro. Han är en av de Uppsalaföretagare som behöver flyga för att kunna sköta sitt jobb. På senare tid har han som många andra märkt av den så kallade flygskammen. Men istället för att gömma sig bakom inlägg i sociala medier som berättar om enstaka tågresor och sedan hålla tyst om sina flygresor, tycker han att flygbolagen och affärsresenärerna skulle kunna snabba på omställningen till förnybar elförbrukning.

Konkret handlar hans förslag om att flygbolag skulle kunna införa en ekobonus på företagarnas medlemskort.

– Den som betalar full klimatkompensation på sin flygbiljett ska få ”gröna” bonuspoäng, och har man tillräckligt många sådana får man ”Green Gold-status” på sitt kort istället för bara Gold. Det är något att kunna vara stolt över, säger Patric Palm.

I dag satsar flygbolagen nästan enbart på mer bränslesnåla flygplan och att utveckla biobränslen.

Patric Palm tycker att flygbolagens egna kalkyler för klimatkompensation är för snåla och att de borde satsa mer på förnybara elkällor för att snabba på den totala klimatomställningen i samhället.

– De räknar inte in höghöjdseffekter, transporter med mera. En resa tur och retur mellan Arlanda och New York kostar inte 100 kronor, utan minst 1 000 kronor i riktig klimatkompensering. Exempelvis om pengarna satsas i FN-certifierad solenergiomställning, säger Patric Palm.

Flyget står i dag för 4–5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, samtidigt flyger vi svenskar så mycket att det motsvarar lika stora utsläpp som vår bilism.

Samtidigt är flyget en transportform som av många företrädare för näringslivet i regionen, bland annat Handelskammaren, anses vara nödvändig för att klara konkurrensen från större utländska marknader.

Patric Palm håller med om att för internationellt inriktade företag, vilka de finns många av i Uppsala, så är det inte realistiskt att sluta flyga helt.

– Nej, människor behöver mötas. Så vad som händer nu är att företag flyger ungefär lika mycket som förut, men talar tyst om det. Onlinemöten räcker inte hela vägen.

Enligt den energiöverenskommelse som S, MP, M, C och KD står bakom, ska Sveriges elproduktion 2040 bestå av endast förnybar elproduktion. Idag finns stöd till dem som producerar förnybar el. Det finns även investeringsstöd till solceller och till energilagring.

Behövs mer pengar till förnybar el?

Nja, svarar Martin Johansson, projektledare på Energimyndigheten.

– Exempelvis vindkraften bär sig eller lönar sig för dem som investerar i den. I stort behövs inte mer bidrag till förnybar el än i dag, men det är klart att de som har hand om innovationer som förbättrar elproduktionen eller de som vill exporta förnybar el skulle nog säga att det behövs mer stöd, säger Martin Johansson

SAS och Norwegian är de två största bolagen när det gäller flyg till New York från Arlanda. Norwegian har i dag minst utsläpp tack vare många nyinköpta flygplan. SAS har å andra sidan ett program för klimatkompensering utöver sina satsningar på en mer modern flotta och nya bränslen. Men inget av bolagen klimatkompenserar flygresorna fullt ut, som Patric Palm föreslår.

– Sedan 1 februari har vi utökat koldioxidkompenseringen till Eurobonuskunder och räknar med att vi ska kunna kompensera för 40 procent av de passagerarrelaterade utsläppen. Tidigare har SAS även valt att kompensera för alla ungdomsbiljetter och egna tjänsteresor, säger Freja Annamatz presschef på SAS.

Charlotte Holmbergh Jacobsson, presschef på Norwegian, svarar så här:

– Högre avgifter resulterar per automatik inte i minskade utsläpp. Det gäller till exempel flygskatten där utsläppen bara flyttar någon annanstans. Vi på Norwegian tror istället mer på att öka incitamenten till flygbolag att vilja investera i modern teknik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa