Hur klimatsmart är egentligen elbilen?

Elbilen ses av många som fossilbilens klimatsmarta efterträdare. Men hur miljövänlig är egentligen elbilen? Och räcker elen till alla fordon?

19 maj 2019 07:56

2017 svarade biltrafiken för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. I arbetet med att minska trafikens klimatpåverkan har elbilen alltmer kommit att lanseras som ett viktigt alternativ till de fossildrivna fordonen.

Läs mer:Bilen svårast att ge upp för klimatets skull

I Sverige finns ungefär 21 400 elbilar och antalet har mer än fördubblats på bara två år. Trots att ökningen går snabbt motsvarar elbilsflottan än så länge bara en halv procent av det totala antalet bensin- och dieselbilar i landet.

Vilken klimatnytta gör då elbilen? Frågan är omstridd. Tittar man enbart på utsläppsmängden under körning är givetvis elbilen en vinnare, eftersom den inte avger någon koldioxid alls.

Men saken är mer komplicerad än så. Orsaken är att man även måste räkna in de utsläpp som uppkommer när batterierna och elen produceras.

Vad gäller själva driften är det avgörande om elektriciteten framställts av sol, vind eller vattenkraft som ger liten miljöpåverkan, eller om elen genererats av kraftverk som eldas med kol eller andra fossila bränslen.

Även tillverkningen av elbilens batterier ger klimatavtryck och det kan röra sig om flera ton koldioxidutsläpp när batteriet till en enda elbil tas fram.

– I och med att batteriet har så stor klimatpåverkan kan produktionen av en elbil orsaka ungefär 50 procent större utsläpp än vad som är fallet när en fossildriven bil produceras. Det innebär att den som köper en ny elbil ofta står på klimatminus från start.

Läs mer:GRAFIK – "Jag kan inte sluta bilpendla"

Det säger Mats-Ola Larsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet, en forskningsenhet som ägs gemensamt av staten och näringslivet.

Det bildas alltså i många fall mer växhusgaser när en ny elbil tillverkas jämfört med en fossilbil.

Enligt Mats-Ola Larsson tar det två till fyra års körning innan den genomsnittliga elbilen passerat fossilbilen i klimatnytta, om man räknar in faktorer som produktion av bilarna, utsläpp från bränslen och framställning av el.

Ovanstående beräkning, som alltså säger att brytpunkten till elbilens fördel uppnås efter två till fyra års körning, bygger på att elbilen körs på svensk elmix eller grön el.

– Om elbilen istället körs på europeisk elmix tar det mer än 10 år innan det väger över till elbilens fördel. Det beror på att nästan hälften av EU:s elproduktion kommer från olja, naturgas och kol, uppger Mats-Ola Larsson.

Han framhåller att elbilar med riktigt stora batterier kan ge betydlig klimatpåverkan. Å andra sidan är det möjligt att begränsa klimatavtrycket om batteritillverkarna använder förnybar el men det är inte så vanligt i dagsläget.

– Sammantaget kan man säga att utsläppen blir ungefär 60 – 70 procent lägre om man väljer en elbil jämfört med en fossildriven bil. I den beräkningen ingår att båda biltyperna körs under hela deras livslängd och att man använder svensk elmix. I kalkylen är även produktionen av bilarna inkluderad, uppger Mats-Ola Larsson.

Räcker elektriciteten om alla i Sverige skulle övergå till elbilar?

– Ja. Om alla personbilar i Sverige drevs på el skulle det behövas ytterligare 10 terawatt el per år och det är ungefär vad vi exporterar.

Elen till en vanlig elbil kostar cirka 2 kronor per mil och är alltså betydligt billigare än bensinens milkostnad. Samtidigt är många elbilar än så länge dyrare än fossilbilar. Sveriges mest sålda elbil, Renault Zoe, kostar cirka 250 000 kronor.

– Priset på elbilen kommer att sjunka i framtiden, men det är svårt att veta hur mycket, framhåller Mats-Ola Larsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters