Här är era klimatattityder

Över 1 800 läsare har svarat. Nu börjar vi presentera resultaten av vår klimatenkät. Se era klimatattityder här.

11 maj 2019 07:00
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri