Cykeltransporter lyckad affärsidé

Cykelåkeriet Movebybike omsatte över fem miljoner kronor 2018. Nu siktar de på att utöka till fler städer.

8 april 2019 10:07

För drygt tre år sedan etablerade sig Movebybike i Uppsala. Företaget genomför transporter med hjälp av cykel och vagn i bland annat Stockholm, Uppsala och Malmö. Nu tar de även över verksamheten från Stockholms Cykelåkeri AB.

Planen är att samla krafterna och etablera företaget i alla de nordiska storstäderna.

– Vi satsar nu ännu hårdare för mänskligare städer och räknar med att gå till närmare 200 procents tillväxt. Utöver lägre partikelutsläpp eller elförbrukning för elbilar, blir också städerna mänskligare då man ser varandra och inte alla sitter instängda i varsin plåtlåda, säger Jeppe Larsen, medgrundare till Movebybike.

Affärsidén handlar om att konkurrera om de budkörningar som i dag sker med bilar och lastbilar.

Kunderna är främst företagskunder som blomsterbutiker och e-handelsföretag.

– E-handelns behov av att köra ut paket har ju ökat, vilket har medfört mer jobb även för oss. Störst är vi i Stockholm och Malmö, men nu har vi fått större resurser att satsa mer även på Uppsala, säger Jeppe Larsen.

Även mattransporter mellan kök och förskolor samt enstaka mindre lägenhetsflyttar görs av buden. Varje cykelvagn kan ta som mest 300 kilos last eller ett tre kvadratmeter stort gods.

– I Uppsala hoppas vi ha ett 20-tal cykelbud om något år. Just nu tittar vi också på Uppsala kommuns upphandlingsregler vad det gäller exempelvis transporter till skolor och förskolor, säger Jeppe Larsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa