År 2027 ska SLU vara ­fossilfritt

Om åtta år fyller SLU 50 år. Då ska lantbruks­universitetet drivas fossilfritt. Det ingår i målet att bli klimat­neutral. Svårast att åtgärda är antalet flygresor.

1 april 2019 07:00

– Mig veterligen är det inget annat universitet som har tagit det beslutet, säger miljö­chef Johanna Sennmark, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Men vägen dit är inte smärtfri.

– Vi har ett stort engagemang bland både studenter och anställda. Många av dem tycker att vi borde ställa om till fossilfritt ännu snabbare, säger Johanna Sennmark.

Häromdagen kom nyheten om att landets universitet och högskolor är de statliga myndigheter som står för störst koldioxidutsläpp genom sina flygresor. Över hälften av de 100 000 ton koldioxid som myndigheter släppte ut under 2017 kom från lärosäten.

– Det som går trögast att ställa om är flygresorna. Vi har mycket internationell verksamhet för att vi vill sprida vår kunskap, vilket vi tror påverkar miljön på positivt sätt, säger Johanna Sennmark.

De mål som SLU har satt upp när det gäller inrikesresande med flyg är en minskning på 20 procent per heltidsanställd år 2020 i jämförelse med 2013. Hittills har det minskat med 11 procent.

– Vi tror det är ett trendbrott, det har gått ner sedan 2016, men vet inte om det är ett riktigt trendbrott eller en tillfällighet. Vi måste vara ödmjuka, och hela tiden tänka att vi kan bli bättre, säger Johanna Sennmark.

Målet för de totala koldioxidutsläppen orsakade av flygresor ska minskas med 10 procent för resande i jämförelse med 2013. Det har minskat med 9 procent.

– En svårighet med att byta ut flyget mot tåget är att det tar längre tid, vilket gör det mindre bekvämt och det skapar problem för människor att få ihop sitt privatliv, säger Johanna Sennmark.

För att få anställda att flyga mindre satsar SLU på ”morötter”. En av dem är möjligheten för en institution att få pengar ur en klimatfond för att kunna köpa förstaklassbiljetter till nattåget. Vissa avdelningar har testat flygfria månader eller till och med halvår för att undvika inrikesflyg. SLU har satsat flera miljoner på ett lättanvänt videokonferenssystem.

– Användandet av videokonferenser, så kallade IT-resor har ökat med 156 procent de senaste åren. Även tågresandet har ökat, säger Johanna Sennmark.

För att SLU ska nå sitt huvudmål att bli klimatneutrala år 2027 finns sex fokusområden. Förutom tjänsteresor är fordon ett annat. Lantbruksuniversitetet har drygt 250 fordon och målet är att de ska drivas fossilfritt med el, biogas eller HVO, (Hydrerad vegetabilisk olja). HVO är en förnybar diesel, tillverkad av växt- och djurfetter och innehåller inte palmolja.

– Det tar lång tid att byta ut en fordonsflotta. Vi arbetar med det och ser till att våra nya traktorer går på fossilfritt drivmedel, säger Johanna Sennmark.

Sedan i fjol drivs lantbruket i Lövsta helt fossilfritt, med el och värme från en egen biogasanläggning och från solenergi. Snart har SLU ett nytt stort forskningsfartyg som ska utgå ifrån Lysekil och som drivs helt fossilfritt. Användandet av plastförpackningar ses över, liksom sövningsgaser på Universitetsdjursjukhuset. Från klimatfonden har medarbetare sökt pengar till en cykelverkstad, cykelgarage under tak och en låneelcykel som medarbetarna kan använda när de ska ut i tjänsten.

Hur ser du på fram­tiden?

– Genom det gigantiska engagemanget som finns här är jag hoppfull att vi ska klara vår del. Men det är inte lätt och vi är inte perfekta, säger Johanna Sennmark.

Kommer ni att klara målen?

– Ja, det tror jag att vi har goda förutsättningar att göra.

Målet att bli klimatneutrala innebär att de utsläpp av växthusgaser som inte går att undvika ska klimatkompenseras. Hur det ska gå till är ännu oklart och ska utredas.

Läs mer: Alla våra artiklar i serien ”Rädda klimatet” hittar du på unt.se/klimat.

Gå gärna med i vår grupp UNT klimatkollen på Facebook: https://www.facebook.com/groups/untklimatkollen/)

SLU:s sex fokus­områden för att bli klimat­neutralt 2027

1 All el ska vara av fossilfritt ursprung.

2 All fjärrvärme/fjärrkyla ska vara av fossilfritt ­ursprung.

3 Alla fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossilt bränsle.

4 Upphandling av varor och tjänster ska göras­ med tydlig klimatmed­vetenhet.

5 Utsläppen från tjänste­resor ska minska enligt en handlingsplan.

6 SLU ska klimatkompensera för de klimatpåverkande utsläpp som man inte kan åtgärda eller ta bort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Frithiof