Vittinge skola hotas av nedläggning

En eller flera landsbygdsskolor kan komma att läggas ner i Heby kommun till hösten 2020. Vittinge skola ligger sämst till.

1 maj 2019 12:30

Alla fyra förslag i en ny utredning av grundskolans lokaler i Heby kommun innebär att Vittinge skola läggs ner. Även skolorna i Morgongåva, Harbo, Tärnsjö är i riskzonen.

– Grundskolan i Heby kommun kostar 46 miljoner kronor mer än i jämförbara kommuner. Det finns ingen annan väg att gå än att titta på skolstrukturen. Det är uppdraget vi fått från fullmäktige, säger kommundirektör Emma Burstedt.

Tanken är att större och färre enheter ger bättre förutsättningar att samsas kring pedagogisk och administrativ personal, stödfunktioner, elevhälsa, specialsalar, arbetsredskap och annat.

Här är de fyra alternativ som utredningen, gjord av Sweco, presenterar:

Alternativ 1: F–9 i Heby och Östervåla. Alla övriga skolor avvecklas. Kräver tillbyggnad av Östervåla skola och ombyggnad av Heby skola.

Alternativ 2: F–9 i Heby och Östervåla, F–3 i Tärnsjö och Morgongåva samt F–3 i Harbo skola där även en förskola ska rymmas. Vittinge skola avvecklas. Kräver tillbyggnad av Östervåla skola.

Alternativ 3: F–9 i Heby och Östervåla, F–6 i Morgongåva, Tärnsjö och Harbo. Vittinge skola avvecklas.

Alternativ 4: F–9 i Heby och Östervåla och F–6 i Tärnsjö. Övriga skolor avvecklas. Kräver tillbyggnad av skolorna i Heby och Östervåla.

Vittinge skola bedöms som minst ändamålsenlig och har sämst tillgänglighetsanpassning. I alla alternativ är fritidshem integrerade i verksamheten och grundsärskolan lokaliserad till Heby skola. Huddunge skola drivs i privat regi och berörs inte.

Närhet, trygghet och livskvalitet är ledord i kommunens översiktsplan och utveckling av landsbygden lyfts fram som viktigt. Hur rimmar det med att lägga ner skolor på landsbygden?

– I två av alternativen finns alla skolor med utom Vittinge. Vi vet inte ens om Vittinge skola läggs ner. Vi ska diskutera det i nämnden 10 maj. Efter det vet vi mer, svarar Rose-Marie Isaksson, ordförande i utbildningsnämnden.

Senast i september ska fullmäktige ta ett beslut.

– Det blir någon typ av inriktningsbeslut i alla fall, kanske i enlighet med något av alternativen eller något mellanting. Sedan måste vi utreda vidare, säger kommundirektör Emma Burstedt.Räknar ni med högljudda protester?

– Det är klart att de som berörs kommer att ha synpunkter. Samtidigt, i den budget vi har, krävs flera åtgärder. Det är jättesvårt med kompetensförsörjning i små, spridda enheter, svarar Emma Burstedt.

Dyr grundskola i Heby kommun

Kostnaden för grundskolan i Heby kommun år 2017 var 135 500 kronor per elev. Det är 31 000 kronor mer än snittet för Uppsala län och 27 500 kronor mer än rikssnittet.

Kostnaderna för skollokaler och inventarier år 2017 var 28 000 kronor per elev. Det är 8 900 kronor mer än länet och 9 800 kronor mer än rikssnittet.

Lokalutredningen är gjord av Sweco och omfattar även kommunens kostverksamhet som ska effektiviseras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander