Nöjdaste personalen i hemtjänsten finns i Heby

Tack vare nya arbetssätt har Heby kommun nu Sveriges mest engagerade och motiverade medarbetare i hemtjänsten.

13 juni 2019 19:00

Varje år får de som jobbar i hemtjänsten svara på en enkät om arbetsglädje och utveckling, om närmaste chefen visar uppskattning och förtroende med mera. Som bäst kan man få 100 poäng. I den senaste mätningen fick Heby kommuns hemtjänst 89, vilket är högst i landet.

– På vartenda personalmöte tjatar vi om bemötande mot varandra och brukarna, att man ska säga godmorgon, vara trevlig och inte snäsa. Och om man får en fråga ska man inte bara säga "jag vet inte", utan hänvisa till någon annan, säger Marie Olsson, en av två hemtjänstchefer.

Den norra gruppen i Hebys hemtjänst har sina personalutrymmen ovanför Solrosen kafé och second hand i Östervåla. Där träffar vi några i personalen. Björn Djerf var ny förra sommaren och blev väl omhändertagen direkt.

– Alla hjälps åt här, säger han.

Minna Timonen håller med.

– Trots att man är själv ute hos brukarna är man ändå inte ensam. Om man till exempel får ett larm och halkar efter kan man ringa kolleger som oftast kan rådda om, säger hon.

Personalen är indelad i arbetsgrupper utifrån var brukarna bor, för att slippa onödigt långa avstånd mellan besöken. Det innebär även att det blir färre ansikten att bekanta sig med för dem som har hemtjänst. Anita Kulawiak har jobbat i Uppsala tidigare och kan jämföra.

– I Uppsala fick jag cykla långa sträckor. Planeringen är bättre här, säger hon.

Förutom god planering och indelning i arbetsgrupper är bra ledarskap något som utmärker hemtjänsten i Heby, enligt enkäten.

– Mycket handlar om kommunikation, säger Amanda Ladan.

Hon är planerare och har överblick. På många andra håll tar man bort planerarna och samordnarna för att spara pengar.

– Men det behövs någon med en helhetsbild, som tar in all information och kan förmedla den till dem som är ute. Det sparar tid, säger chefen Marie Olsson.

Även de som har hemtjänst tycks positiva. I en brukarundersökning som gjordes 2018 i Heby kommun svarade 96 procent att de var nöjda med personalens bemötande.

Björn Djerf upplever kollegerna som en familj och tycker att jobbet känns som att åka hem till en släkting eller kompis och hjälpa till.

– Man skapar band med kolleger och de äldre, instämmer Minna Timonen.

När Marie Olsson var ny chef för 2,5 år sedan var det svårt att få tag på personal.

– Nu ringer folk spontant för att de hört att det är trevligt att jobba här, säger hon.

600 hembesök om dagen

Enkäten Hållbart medarbetarengagemang tas fram av Sveriges kommuner och landsting. Den mäter tre områden: motivation, styrning och ledning.

Heby kommun har cirka 100 anställda i hemtjänsten, plus vikarier. De gör cirka 600 hembesök per dag.

400 Hebybor har hemtjänst, inklusive dem med enbart larm.

Hemtjänst är en behovsbedömd insats i form av service och personlig omvårdnad, som utförs i bostaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander