Läggs skolan ned?

Som UNT redogjorde för i förra veckan krymper överskottet oroväckande i årets budget.

18 november 2014 10:07

Medborgarna måste därför räkna med nya sparförslag. Ett kan bli att stänga Vittinge närskola.

För år 2015 ser det dessutom besvärligare ut än någonsin att få debit och kredit att gå ihop.

Hur löser man det? Jo, kommunledningen räknar helt enkelt inte upp den ekonomiska ramen för år 2015 med de merkostnader man vet kommer inom skola, vård och omsorg för löner, lokaler och interkommunala ersättningar. På det sättet kan man ändå nå det finansiella målet om det lagstadgade överskottet på två procent.

Det tveksamma i metoden förefaller dock inte ha väckt så starka känslor som man skulle kunna tro. Läget gör det alltså också nödvändigt med fortsatta besparingar. Inom Tillväxtalliansen har det nyligen i samtal förts fram ett förslag om att lägga ner Vittinge närskola och bussa eleverna till Morgongåva i stället, där de redan har viss undervisning. Hur mycket som kan sparas på en sådan åtgärd är osäkert och frågan är dessutom mycket känslig:

– Det är en sak för beredningen för skolfrågor att eventuellt behandla, jag har ingen påverkan på det. Tillåter ekonomin vore det naturligtvis det bästa att ha närskolan kvar, säger förslagsställaren Morgongåvabon Roland Back i Lokala partiet. Han har motiverat åtgärden med att 450 personer inte är underlag nog för att driva en skola i Vittinge.

Närskolan undervisar för närvarande drygt 30 elever i årskurserna 1-4 samt ett dussin barn i förskola.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Lundgren