Kommunen fick gott betyg av företagarna

Heby blev bäst av 55 kommuner i en ranking av hur nöjda företagarna är med kommunens hantering av deras ärenden.

10 april 2019 17:05

Förra året fokuserade Heby kommun på bemötande, effektivitet och förbättringar i hanteringen av företagares ärenden. Det gav resultat. I årets Nöjd Kund Index, NKI, blev Heby bäst av 55 medlemskommuner i Stockholm Business Alliance. De fick 80 av maxvärdet 100.

Årligen tillfrågas alla företag om den hjälp och service de fått i kontakt med kommunens myndighetsutövning. De får bedöma information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet inom sex områden.

Bäst betyg fick Heby inom serveringstillstånd, bemötande, livsmedelstillsyn och brandskydd. När det gäller miljö- och hälsoskydd och markupplåtelse var svarsfrekvensen för låg för att kunna bedömas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander