Han berättar Morgongåvas historia

En vilja att berätta om en unik industriepok, men också den egna nyfikenheten på sin far – skomakarsonen som klättrade från springpojke till disponent – har varit drivkrafter när Olle Hedqvist skrivit boken ”Företagandet i Morgongåva”.

1 februari 2017 07:00

Barndomsminnena poppar upp under promenaden bland de gamla tegelbyggnaderna i nuvarande företagsparken i Morgongåva.

– Mycket av minnena handlar om god kamratskap, idrott av olika slag och om ärenden jag sprang åt min far kors och tvärs bland de här gamla tegelbyggnaderna.

Olle Hedqvist bor sedan många år i Halmstad men växte under 40- och 50-talet upp i Morgongåva där hans far vid den tiden arbetade som disponent vid lantbrukstillverkaren Westeråsmaskiner. Intresset för den forna industriepoken i uppväxtorten, och nyfikenheten på vilken roll hans egen far spelade i den utvecklingen, gjorde att han för 1,5 år sedan började skriva boken ”Företagandet i Morgongåva” – med undertiteln ”Från Wijkman till Wall under mer än ett sekel”.

Fadern, Eric Hedqvist, skomakarson från Gysinge, hade redan 1903 slagit sig ner i Morgongåva sedan han fått plats som springpojke på kontoret hos Westeråsmaskiner – med en månadslön på 30 kronor. Fadern var framgångsrik och efter några år hade han klättrat till posten som disponent och platschef vid företaget som han blev trogen hela 51 år.

– Under skrivprocessen har jag tagit stort intryck av, och imponerats, av farsgubben. Jag är stolt över honom. Han satte sig in i rörelsen, var grundlig, tog inga obefogade risker och var klok i sitt arbete. Han har också tillärats ett eget kapitel i boken, berättar Olle Hedqvist.

Skrivandet av boken har bland annat inneburit många besök vid Rungårdsarkivet, men också fördjupade studier av andra dokument och handskrivna brev, samt, inte minst, många samtal med människor som var med när det begav sig.

– Det har blivit många samtal med 80-plussare. Det har varit ett roligt, skojigt och intressant arbete, säger Olle Hedqvist.

Boken, som tar avstamp redan i 1700-talets lokala och småskaliga smideshantverk, tar framför allt fart vid tiden från 1870-talet, då tyska affärsmän köpte Molnebo bruk med syfte att skapa Europas modernaste järnverk i Morgongåva. Men konjunkturen vek, och några år senare, strax före sekelskiftet, tog en ny era sin början när Oscar Fredrik Wijkman, en av grundarna till Asea och ägare av AB Westerås Lantbruksmaskiner, flyttade tillverkningen av lantbruksutrustning från Västerås till de gamla masugnslokalerna i Morgongåva.

I boken, som blev klar strax före årsskiftet, guidas läsaren genom utvecklingen, ägarbytena och riktningsförändringar i produktionen ända fram till flytten av lantbrukstillverkningen till Finland i slutet av 1980-talet. En av alla ägare i raden som Olle Hedqvist fascinerats av är Anders Fischer, driftig lantbrukarson från Leksand .

– Fischer, som kom från mycket enkla förhållanden, ledde, enligt mina efterforskningar företaget med klokskap, ansvar och med social kompetens, han skapade också goda kontakter som han hade mycket nytta av som företagsledare, berättar han.

Olle Hedqvist levde själv sina första 14 år i Morgongåva, fram till faderns pensionering 1954. Fadern gick bort redan två år senare.

– Vi flyttade till Sala. Åren därefter studerade jag på gymnasiet i Västerås och fortsatte sedan vid Handelshögskolan i Göteborg, berättar Olle Hedqvist som efter det inledde en lång yrkesbana inom ekonomi och näringsliv, bland annat hos Bonniergruppen. Han har också arbetat 14 år i Japans huvudstad Tokyo.

När han tänker tillbaka på tonårstiden i Morgongåva handlar det mest om ljusa minnen – och om en ort med sammanhållning. Ämnen han också belyser i boken.

– Det var något av bruksanda över Morgongåva, där nästan alla hade en anknytning till industrin på orten, och det skapades en sorts kultur genom det. Jag minns också ett livaktigt samhälle, med många butiker, mycket bandy, fotboll och annan idrott, och med god gemenskap, berättar han.

Slutet av boken tar upp den nya tidens företagande i Morgongåva, om Anders Walls roll, företagsparken, och om framväxten av e-handelsföretag på orten. Själv ser Olle Hedqvist ljust på Morgongåvas framtid.

– Jag är optimistisk. Det finns många goda signaler, de nya företagen växer sig starka, bostadsbyggandet verkar ta fart och och det finns lokalt engagemang, bland annat genom Anders Wall. Jag tror på Morgongåva även i framtiden, säger han.

Personfakta:

Namn: Olle Hedqvist.

Aktuell: Med boken Företagandet i Morgongåva.

Ålder: 77 år.

Bor: I Halmstad.

Familj: Hustru och tre vuxna barn.

Egen karriär: Gymnasiestudier i Västerås, Handelshögskolan i Göteborg, och sedan en lång yrkesbana inom ekonomi och näringsliv, bland annat hos Bonniergruppen. Arbetat 14 år i Japans huvudstad Tokyo.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Eriksson