Gravfynd är pusselbitar från den tidiga historien

En historieintresserad person har hittat två järnföremål från vikingatiden i Morgongåva.

31 maj 2019 12:00

Mats Köbin bor 400 meter från ett vikingatida gravfält i Ramsjö i östra Morgongåva. Det har varit en grustäkt och nyligen hittade han två järnföremål som kommit i dager där. Ett av fynden ser ut som en båtnit.

– Någon brändes på bål och fick en båt eller en del av en båt med sig in i nästa liv, säger han.

Det andra föremålet är ett fragment av något slag.

Mats Köbin är specialintresserad av historia och driver den öppna Facebooksidan Sala Heby vikingavänner.

– Vi har flera arkeologer i gruppen som hjälper till med fakta, berättar han.

Han har varit i kontakt med Upplandsmuseet som bekräftar att det rör sig om vikingatida föremål.

– Fyndet betyder mycket för identiteten i trakten och kunskapen om Morgongåvas förhistoria, säger Berit Schütz, chef för samlingarna på Upplandsmuseet.

Men någon utgrävning lär det inte bli, det görs oftast bara om det ska ske en exploatering och då på uppdrag av länsstyrelsen.

– Fornlämningarna i området är redan är kända och registrerade, säger Berit Schütz.

Mats Köbin deppar inte över att platsen inte kommer att grävas ut.

– Nej, men det är synd. Det är ett litet fynd, men stort för oss som bor här, säger han.

Han lägger inte vikt vid vilken dignitet föremålen har, utan vid att de har använts av människor som bodde på Ramsjö för 1 000 år sedan.

– De kan ses som små pusselbitar till områdets tidiga historia, säger han.

Namnet Ramsjö är från samma tidsperiod och kommer från ordet ram, som betyder korp på fornsvenska.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander