Företagsparken ska växa dubbelt

Företagsparken i Morgongåva förbereder för ett nybygge på cirka 30 000 kvadratmeter. Utbyggnaden ska ge Apotea sex gånger större lokaler än vad e-handelsapoteket har i dag.

18 augusti 1916 11:07

E-handelsbolaget Apotea med 190 anställda i Morgongåva växer kraftigt och behöver större lokaler. Det är utgångspunkten för ett stort planerat byggprojekt vid företagsparken i Morgongåva. Det handlar om en helt ny huskropp på sammanlagt cirka 30 000 kvadratmeter som ska byggas på området vid korsningen Molnebovägen-Tjusarvägen, i närheten av där solcellsanläggningen är belägen i dag.

– Apotea är i akut behov av större lokaler, och i nuläget arbetar vi efter planen att e-handelsbolaget ska flytta in i hela den planerade nya byggnaden som i färdigt skick kommer att bli cirka 100 gånger 300 meter, delvis i två plan och  med en takhöjd på tio meter, berättar Henrik Lindley, vd för Wallägda Morgongåva Företagspark AB.

Nybygget betyder en fördubbling av företagsparkens lokalbestånd. För Apotea, som förfogar över cirka 5 000 kvadratmeter i företagsparken, innebär det sex gånger större lokalyta jämfört med i dag.

– Med en tillväxt på nästan 80 procent i år, och med fortsatt 10 000 nya kunder i veckan, är en utökning av lokalerna en förutsättning för att vi ska kunna vara kvar i Morgongåva. All heder åt både företagsparken och kommunen som varit snabba med att ta fram den här lösningen, säger Pär Svärdson, vd på Apotea som i år närmar sig miljardstrecket i omsättning.

Hans eget framtidsscenario är att Apotea tillsammans med dotterbolaget Babyland, som redan finns i företagsparken och har cirka 35 anställda, ska flytta in i de nya lokalerna. Plus eventuellt på sikt också andra närstående bolag som Svärdson förfogar över och som han också planerar att starta.

– Det finns många tankar och planer och i förlängningen kan det här betyda hundratals nya arbetstillfällen till Morgongåva, säger Pär Svärdson.

Byggplanerna är långt framskridna. En nödvändig detaljplansändring är planerad att klubbas i kommunfullmäktige 19 september, därefter väntar bygglovsförfarande.

– Om handläggningen går snabbt kan vi komma i gång med bygget kring årsskiftet och ha det klart någon gång senhösten 2017, berättar Henrik Lindley.

Även e-bokhandeln Adlibris, som är största hyresgäst i Morgongåva med 17 000 kvadratmeter lokalyta, växer kraftigt. Adlibris vd Johan Kleberg berättar att företaget är i behov av ytterligare cirka 10 000 kvadratmeter logistikyta inom ett år.

– Tillsammans med hyresvärden tittar vi i första hand på ytor som vi skulle kunna växa in i, Apoteas flytt öppnar ju för sådana möjligheter. I andra hand handlar planerna om att bygga nytt, säger Johan Kleberg.

I dag sysselsätter Adlibris 120 fast anställda plus extrapersonal i Morgongåva.

– Tillväxten ligger på runt 15 procent och vi räknar med fortsätt nyrekrytering av logistikpersonal, säger Kleberg.

För att lösa den akuta lokalsituationen pågår iordningsställande av de sista lediga lokalerna i parken som Adlibris tar i bruk i oktober. Dessutom kommer företagsparken under hösten att installera tillfälliga lagertält åt både Apotea och Adlibris på cirka 500 respektive 1 000 kvadratmeter.

– Tanken är att de ska vara i bruk om tio-tolv veckor, säger Henrik Lindley.

Det ska tilläggas att även Sala-Heby Energi AB planerar för en utbyggnad av den fjärrvärmeanläggning som redan i dag finns i företagsparken och som förser Morgongåva med fjärrvärme.

– Gnosjö gånger två med turbo! Det är min bild av Heby kommun just nu. Det är initiativkraft och framtidstro och det händer bra saker överallt, inte minst här i Morgongåva, säger Henrik Lindley.

Företagsparken i Morgongåva:

Anders Wall bildade Morgongåva Företagspark AB vid millennieskiftet med affärsidén att erbjuda företag lokalytor i de gamla nedlagda industrifastigheterna på orten.

Företagsparkens totala lokalyta är cirka 31 000 kvadratmeter.

Framför allt har företagsparken genom åren gjort sig känd som e-handelscentrum.

Stora hyresgäster är, med lokalyta angiven i kvadratmeter inom parantes: Apotea (5 000), Adlibris (drygt 17 000), Babyland (1600), Karlssons (4 000), Upplandsmuseet (4 000) samt Sala-Heby Energi (en mindre lokal).

Ny vd sedan i våras är Henrik Lindley, som har en lång karriär bakom sig i fastighetsbranschen och som närmast kommer från fastighetsjätten Klövern AB.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!