Fortsatt stora sparkrav inom skola och omsorg

Pengarna räcker inte till för Heby kommun. Nu väntar besparingar på drygt 40 miljoner.

Utbildningsnämnden i Heby kommun måste spara mest nästa år, med effektiviseringskrav på 14,9 miljoner kronor och en riktad besparing på 6 miljoner kronor. Samtidigt har politiken valt att behålla samtliga skolor.

Utbildningsnämnden i Heby kommun måste spara mest nästa år, med effektiviseringskrav på 14,9 miljoner kronor och en riktad besparing på 6 miljoner kronor. Samtidigt har politiken valt att behålla samtliga skolor.

Foto: Anders Ahlgren/SvD/TT

Heby kommun2019-12-05 13:30

En del i förklaringen till Heby kommuns ansträngda ekonomi är att de kommunala verksamheterna är spridda över ett flertal orter. Samtidigt har man i dag en större andel äldre än förr, men inte fler i yrkesverksam ålder.

Under året som gått har besparingar gjorts inom flera områden. Trots det väntar ytterligare effektiviseringar under nästa år, på sammanlagt 33,4 miljoner kronor. Störst är sparkraven inom vård- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

– Det beror på att de förvaltningarna har störst budget. Procentuellt handlar det om lika stora effektiviseringar som i andra nämnder, säger kommunalrådet Marie Wilén (C).

Men budgeten förstärks också med 59,3 miljoner kronor för att klara kostnadsökningar som löneutveckling och en växande grupp barn och äldre.

– Vi har valt att behålla alla skolor i kommunen och tillför pengar för att möta ökande behov inom vården och omsorgen. Vi satsar även 2 miljoner kronor på förebyggande insatser för barn, ungdomar och unga vuxna, säger Marie Wilén.

Samtidigt har både vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden fått riktade besparingar för 2020, på 2 respektive 6 miljoner kronor. Det beror på att Heby kommun har ovanligt höga kostnader för individ- och familjeomsorgen och grundskolan jämfört med vad liknande kommuner har.

– Vi måste närma oss det kostnadsläge som jämförbara kommuner har. Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete för att ändra vårt arbetssätt för att minska kostnader, i skolan behöver vi effektivisera lokaler, säger Marie Wilén.

Exempelvis kommer skollokaler nästa år att koncentreras på respektive ort. Det finns även förslag om att slå ihop vissa förskoleklasser med årskurs 1. Inom vården och omsorgen ses bemanning och lokaler över. Om kostnader inte lyckas hållas nere kan man i värsta fall tvingas stänga de mötesplatser för seniorer som finns i dag.

Målet är att göra ett positivt resultat på 12,5 miljoner kronor under 2020. Det tror oppositionsrådet Ewa Westling Olzon (M) att det kan bli svårt att leva upp till.

– Samtidigt hjälper det inte så mycket att vara kritisk just nu. Men det får inte gå så långt att vi inte kan erbjuda kommuninvånarna det som de behöver och ska ha, säger hon.

Men Marie Wilén är inte orolig.

– Det som en individ har rätt till enligt lag ska självklart ges, säger hon.

Hela budgeten är på 860 miljoner kronor. Kommunalskatten ligger kvar på 22,50.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!