"Förstår att de kände sig besvikna"

Marie Wilén (C) har varit kommunalråd i Heby kommun sedan 2010. Efter fjolårets val styr hon med det tidigare oppositionsrådet.

Marie Wilén (C) fick i samband med kommunvalet 2018 fortsatt förtroende som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Heby kommun.

Marie Wilén (C) fick i samband med kommunvalet 2018 fortsatt förtroende som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Heby kommun.

Foto: Ebba Örn

Heby kommun2019-12-03 19:30

2018 var ett starkt år för Centerpartiet, inte bara på riksnivå. I Heby kommun var det nästan var fjärde väljare som gav Marie Wilén fortsatt förtroende som ordförande för kommunstyrelsen. I dag har partiet tio mandat i fullmäktige, jämfört med åtta under förra mandatperioden.

Men det var inte alla som var nöjda med Centerpartiet efter kommunvalet. Från att ha styrt kommunen med allianskollegor och Miljöpartiet vid sin sida, valde partiet en annan samarbetspartner när rösterna var räknade. Tillsammans med Socialdemokraterna, som länge varit i opposition, bildade man majoritet.

– Vår utgångspunkt var att ha ett fortsatt styre med alliansen och Miljöpartiet. Men valresultatet gav inte stöd för det. Ju längre in i hösten vi kom desto mer försämrades det ekonomiska läget och med anledning av det behövde vi ett majoritetstyre i kommunen. Då påbörjades förhandlingar med Socialdemokraterna.

Kan du förstå att era tidigare kollegor kände sig svikna?

– Jag kan ha förståelse för att de kände sig besvikna, men jag kan också konstatera att deras valresultat inte var tillräckligt bra för att skapa ett stabilt styre.

Partiet och den tidigare alliansen har fått kritik för att inte ha varit tillräckligt transparent vad gäller kommunens ekonomi inför valet. Den kritiken slår dock Marie Wilén ifrån sig.

– Vi var väldigt öppna med det. Däremot så kanske inte alla uppfattade läget, det gick väldigt fort. Men vi redovisade det ekonomiska läget i valdebatten och var väldigt noga med att inte ge några omfattande vallöften.

Hade ni dålig koll på det ekonomiska läget, eller hur kunde det gå så snabbt?

– Vi hade skapat oss en för stor och dyr utbildningsverksamhet, och när det kom mycket färre flyktingar till Sverige och Heby kommun minskade staten snabbt flyktingbidragen till kommunen. Förvaltningssidan hade behövt minska verksamheten betydligt snabbare än vad som skedde och den politiska nivån borde ställt tuffare krav.

Viktigast nu är att få balans i ekonomin för att fortsatt kunna utveckla kommunen, menar Marie Wilén.

– Vi har tagit strategiska beslut som att bevara skolorna. Att vi har ett flertal orter upplevs som attraktivt för dem som bor här. Nu måste vi jobba för att få det att fungera, och i stället spara genom att minska lokalytorna och flytta in annan kommunal verksamhet i grundskolorna.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!