Rektorns beslut: Evakuerar barnen

Enligt Roy Andersson, förvaltningschef på Hebyfastigheter, är det cirka 30 procent av fastigheten Tegelbacken som har drabbats av ohälsosamma ämnen till följd av fuktproblem.
Enligt Roy Andersson, förvaltningschef på Hebyfastigheter, är det cirka 30 procent av fastigheten Tegelbacken som har drabbats av ohälsosamma ämnen till följd av fuktproblem.

Fel information om de fuktskadade lokalerna på Harbo förskola har gått ut till föräldrar och personal. Nu har rektorn beslutat att förskolan lämnar lokalerna på måndag.

Harbo 25 oktober 2019 12:58

SJUKA HUS

Det har varit flera turer kring lokalerna Tegelbacken i Harbo, där både förskola och fritids har verksamhet. Som tidningen tidigare skrivit har ohälsosamma ämnen uppmätts i luften i delar av lokalerna, något som orsakat besvär för astmatiker och allergiker.

På ett föräldrarmöte i förra veckan delades en karta ut över vilka delar av fastigheten som var drabbade. Föräldrar och personal fick information om att de sjuka delarna på sikt skulle rivas, i stället för att saneras som det tidigare sagts. Planen var att isolera de fuktskadade lokalerna så snart som möjligt och flytta förskolans verksamhet till de friska delarna av huset. Fritidsverksamheten skulle flyttas till skolans lokaler.

Men i veckan har det visat sig att informationen om vilka lokaler som är sjuka var felaktig. I själva verket är delar av de lokaler som förskolan skulle flyttas till drabbade. En annan yta, som pekades ut som sjuk, är frisk. 

Nu har förskolans rektor beslutat att evakuera verksamheten på måndag. I stället kommer man att vara i lokaler på Birgittagården och Klockängen, förskolans avdelning för yngre barn.

– Det viktiga just nu är att ta ett snabbt beslut och erbjuda en bra arbetsmiljö där barn och personal inte behöver vara oroliga. Det här är inte okej, jag vill inte ha kvar barn och personal i lokalerna, säger rektor Jenny Essén Johansson.

Roy Andersson är förvaltningschef på Hebyfastigheter som äger fastigheten Tegelbacken. Han svarar på frågor via mejl.

– Vid onsdagens genomgång på plats för att planera de praktiska åtgärderna framkom att de påverkade ytornas yttre gränser varit otydliga. Åtgärdsplanen är därmed justerad och pågår, skriver han.

Det fanns alltså en risk för att barnen skulle gå kvar i sjuka lokaler?

– Eftersom detta uppdagades innan någon praktisk åtgärd med försegling eller dylikt påbörjats uppstod heller ingen risk.

Susanne Larsson Pajuvirta, verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen, är kritisk till att man fått felaktig information om vilka lokaler som är drabbade. Hon menar dock att både förskolan och fritidsverksamheten har hittat bra lösningar.

– Det är beklagligt att det blivit så fel. Det omkullkastade förskolans planer och det känns jättetokigt att det gått ut fel information till föräldrar. Nu flyttar fritids som planerat till skolans lokaler och det har löst sig bra för förskolan också.

Sjuka förskolan - läs mer
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa