Förskolan måste saneras – igen

I fastigheten Tegelbacken på Harbo förskola har både förskola och fritids verksamhet. Nu måste delar av huset saneras.
I fastigheten Tegelbacken på Harbo förskola har både förskola och fritids verksamhet. Nu måste delar av huset saneras.

En sanering på mellan sex och åtta veckor väntar nu förskolan i Harbo, efter att en av fastigheterna drabbats av fuktrelaterade problem.

Harbo 12 oktober 2019 08:28

Det var efter att personalen påtalade att någonting inte stämde med förskolans lokaler som provtagningar gjordes. En lång process senare har nu Hebyfastigheter kunnat konstatera att fastigheten drabbats av ohälsosamma ämnen orsakade av fukt från golven. Det bara tre år efter att andra lokaler i huset framgångsrikt sanerats på ämnen som orsakats av samma anledning.

I arbetet med provtagningar och analys har fastighetsbolaget tagit hjälp av mikrobiologen Bengt Wessén.

– Att vistas i en fuktbelastad byggnad utgör en hälsorisk, men det är inte alla som reagerar. Den vanligaste reaktionen är allergiliknande symptom. Vissa reagerar med förvärrad astma, andra hudutslag eller upprepade förkylningar.

Förskolan har sin verksamhet i lokaler som från början inte var avsedda att bli permanenta, berättar Roy Andersson, förvaltningschef på Hebyfastigheter. Det skulle kunna förklara varför fastigheten drabbats av fukt igen, om än inte i samma lokaler som 2016.

Nu kommer Hebyfastigheter att påbörja en ny sanering.

– Det kommer att ta sex till åtta veckor och ska bli gjort så snart som möjligt. Jag har full förståelse för om man har en liten oro att det här inte ska bli bra, barnen är det viktigaste vi har. Det här är väldigt olyckligt, säger Roy Andersson.

Borde huset egentligen rivas?

– Det blir en fråga för våra folkvalda, man river inte en förskola och bygger en ny bara sådär. Det vi kan göra som fastighetsägare är att ta ansvar för vår befintliga lokal.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa