Slottsby och seniorboende

Ett trygghetsboende kan bli verklighet i Skokloster.

14 april 2019 07:00

Håbos politiker är positiva till att ge ett positivt planbesked för området norr om värdshuset.

– Vi råder en politisk enighet om ett trygghetsboende i Skokloster, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M).

När kan bygget starta?

– Det sägs ju i handlingarna att detaljplanen ska kunna vara färdig 2023, så inom fem år. Vi tittar på en utveckling av hela Skokloster, med bland annat Håbohus planer i Slottsskogen, fortsätter hon.

I strandnära miljö norr om slottet och värdshuset är 80-100 bostäder planerade, men kommunens tjänstemän menar att hälften så många är mer lämpligt.

Företaget TryggHem, som bland annat är involverat i ett småhusprojekt i Slottsskogen och för en tid sedan sålde Möbelhustomten och M-husettomten i Enköping, offentliggjorde sitt avtal om ytterligare markförvärv i Skokloster i höstas.

"Målsättningen är att uppföra en stilenlig slottsby med såväl traditionella bostäder, som ett vårdboende, en förskola samt ett senioranpassat boende", förklarade företaget.

Men att bygga i en av landets mest värdefulla slottsmiljöer ställer höga krav.

Så här skriver bland annat plan- och exploateringschefen Johan Hagland och planarkitekten Patrik Rönnqvist som tittat närmare på området inför beslutet:

"Det är av stor vikt att kulturmiljön beaktas så att upplevelsen av Skokloster slott inte försämras av eventuellt tillkommande bostäder. ....Kommunens bedömning är att antalet bostäder bör halveras för att bebyggelsen lättare ska kunna anpassas till platsen. Förutsatt att kulturmiljön inte förvanskas samt att besöksmålet Skokloster tillgängliggörs".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand