Ombyggnad och sanering stoppas

Det blev inget beslut om Futurum på måndagskvällens fullmäktigemöte. En majoritet av Håbos politiker vill ha mer fakta på bordet innan de satsar totalt 160 miljoner kronor på en sanering och ombyggnad.

8 maj 2018 11:46

Så sent som för två veckor sedan fanns en enighet i kommunstyrelsen om att fortsätta den pågående saneringen.

– I det här läget har vi inget val. Vi är mitt inne i en byggprocess, sa Leif Zetterberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen till EP efter det mötet.

Nu backar en majoritet av fullmäktige.

Måndagskvällens beslut om återremiss kan öppna för att det trots allt byggs en helt ny skola, det som det borgerliga förslaget som röstades ned hösten 2016 innebar. En borgerlig minoritet ville då hellre bygga nytt för uppskattningsvis 340 miljoner kronor.

Moderaten Tommy Rosenkvist var bekymrad över en skenande kostnadsutveckling av projektet och ställde frågan till de övriga:

– Den här ökningen som kommer, på 160 miljoner, det saknas underlag och det finns inga korrekta siffror. Frågan är, kommer det stanna på 160 miljoner?

En kort återblick:

Hösten 2016 godkände Håbopolitikerna 56 miljoner kronor till projektet. Ombyggnaden och saneringen av Futurum i Bålsta blir dock drygt 100 miljoner kronor dyrare än vad som var tänkt från början. Nu ingår också en kapacitetshöjning för 90 elever.

När EP vid årsskiftet 2016/2017 bad kommunalråden titta tillbaka på det gångna året svarade Agneta Hägglund (S) på frågan om "något av det som du tycker har varit bäst i Håbo kommun under 2016":

"Att oppositionen ­lyckades stoppa Alliansens förslag till rivning av Futurum­skolan, vilket innebar en besparing på minst en kvarts miljard för kommunen och allt annat som det medfört för alla inblandade med en rivning".

På måndagskvällen var hon starkt kritisk till att projektet ska stoppas och påminde om att både tekniska utskottet och kommunstyrelsen sagt ja till investeringen.

– Det är väldigt dålig beredning kan jag tycka. Mycket dåligt skött. Styrning och ledning, suckade hon.

Kommunalrådet Liselotte Grahn Elg (M) menade å sin sida att det är lite märkligt att man ska ta beslut om 160 miljoner kronor med undermåliga underlag.

– Ibland är det bättre att göra något man kanske inte riktigt är nöjd med än inte göra något alls. Vi får in 90 elever till i den här skolan. Vi köper oss lite tid och får en mycket bättre skola under tiden, en del i det här som är riktigt bra, menade Fredrik Anderstedt (S).

Bålstapartiets Owe Fröjd konstaterade att man nu riskerar förlängd hyrestid för de tillfälliga barackerna vid skolan, oavsett vad den fortsatta utredningen kommer fram till. Han menar också att kommunen inte har något val, byggnadsarbetet är redan påbörjat, och att ett stopp vore förödande.

– Det kommer att stå ett skelett däruppe som ett monument efter Alliansens tokiga förslag påhejad av Sverigedemokraterna, konstaterar Owe Fröjd.

Michael Rubbestad (SD) ville att frågan skulle återremitteras och föreslog att fullmäktige skulle ajournera sig för att prata ihop sig.

– Det är alldeles för osäkert underlag, att fatta beslut om många många miljoner är inte hållbart, sa han och vill att Håbo kommun nu "ser över möjligheterna att backa från allt det här och bygga en helt ny skola istället".

Han konstaterar att behovet finns för fler elevplatser i framtiden.

– Vi kanske ska passa på att bygga en mycket större skola än hur den ser ut idag.

Kanske blir EP-områdets största grundskola, för cirka ettusen elever med den ombyggnad som gällde så sent som fram till måndags eftermiddag, nu ännu större.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand