Ödla hindrar inte bygge

De mark- och sprängningsarbeten som pågår vid Logistik Bålsta får fortsätta.

23 april 2019 17:00

Länsstyrelsen, som besökt området under våren, tycker inte att exploateringsarbetet medför en oåterkallelig skada på något bestånd av större vattensalamandrar.

Det tycker däremot två privatpersoner som efter länsstyrelsens nekande besked vände sig till mark- och miljödomstolen.

I överklagan poängteras att vattensalamandrar, enligt mark- och miljödomstolens tidigare beslut, påträffats i området och att inte några skydds- och kompensationsåtgärder har vidtagits innan exploateringen inletts.

Mark- och miljödomstolen håller inte med och har i dagarna beslutat att avslå överklagandet om att verksamheten måste stoppas.

Det är inte första gången som vattensalamandrar finns med i debatten om Logistik Bålsta.

I början av 2018 godkändes detaljplanen för området, Logistik Bålsta kvarter 3, i nordvästra Bålsta sedan mark- och miljööverdomstolen sagt ja.

Då hade ärendet pågått sedan 2014 då vattensalamanders livsvillkor stoppade kommunens första detaljplan.

Kommunen ritade om planen, men även den väckte protester. Mark- och miljödomstolen fick 2017 in flera överklaganden om buller och försämrad livsmiljö, upphävde kommunens beslut en andra gång, men i den högre instansen fick Håbo kommun klartecken att fortsätta utbyggnaden av sin industrimark.

Under 2019 har sprängning pågått för infrastrukturen i det område där Axfood-koncernen, med Hemköp, Willys, Dagab och Tempo bland bolagen, i mars i år presenterade sina planer på att bygga ett storlager som planeras vara i drift 2023.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand