Bilden här intill togs i backen på Västerhagsvägen en snörik vinterdag i början av förra året.

Den är fortfarande aktuell.

Inget bygge som, enligt detaljplanen, "utformas med hänsyn till Kyrkcentrum, där stor vikt ska läggas på att skapa ett samband, där den nya byggnaden inte blir dominerande över kyrkan" har startat.

Redan för tre år sedan, 2016, tog fullmäktige ett oenigt beslut om att upphandla ett nytt äldreboende som var tänkt att byggas i privat regi. Processen avbröts dock på grund av överklaganden och kommunens eget bostadsbolag, Håbohus, fick i uppdrag av politikerna att genomföra projektet.

Varför händer inget med det nya äldreboendet?

– Det är mycket olyckligt att det har dragit ut på tiden, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M).

Hon säger att kommundirektören Tobais Arvidsson i dagarna informerat politikerna om att upphandlingen äntligen ska inledas i månadsskiftet januari-februari.

Men alla beslut var väl fattade före sommaren?

– Ja, det är interna diskussioner, bland annat om kostnadsnivåer, där kommunens förvaltningar och Håbohus haft olika syn på projektet. Det är naturligtvis inte bra att det har försenats ännu mer, säger hon.

Boendet ska, när det står färdigt, ha 60 platser.