Ny E 18-avfart och färja till Knivsta

En förtätning av bebyggelsen och utveckling av trädgårdsstaden, färjeförbindelse med Knivsta, fler arbetstillfällen och en ny motorvägsavfart.

14 juni 2019 19:00

Det är några av de ingredienser som finns med i framtidsplaneringen i Håbo.

Sedan fyra år pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan, som mer kortsiktigt tar sikte på 2030, men mer övergripande tittar på kommunens utveckling ytterligare ett par decennier framåt.

Nu ställs planen ut för granskning.

Från och med den här veckan med start måndagen den 17 juni och september månad ut kan alla Håbobor kan ge synpunkter på utvecklingen.

Vid sidan av bebyggelsen i tätorten är en avvägd satsning på landsbygden och de två tätorterna Slottsskogen och Krägga/Stämsvik viktig för Håbos utveckling, enligt det förslag som klubbades igenom vid det senaste kommunstyrelsemötet.

I ett stort avsnitt i förslaget till översiktsplan sammanfattas också många av de synpunkter som kommit in från föreningar, företag, privatpersoner och grannkommuner under tidigare samråd och ortsanalyser.

Mycket berör infrastruktur och kommunikationer.

En framtida färjeförbindelse över Skofjärden är en fråga som diskuterats av och till i flera decennier.

Den skulle enligt förslaget "öka tillgängligheten till Uppsala, Knivsta, Arlanda och Stockholmsregionen. Förbindelsen finns även utpekad i förslaget till översiktsplan för Knivsta kommun", skriver kommunen.

En ny trafikplats vid Krägga/Stämsvik som möjliggör av- och påfart från E 18 är också något som diskuteras, men kräver förstås extern finansiering.

Mer lokalt är en förlängning av Åsleden som "skulle ge ett mer sammanhängande vägnät i centrala Bålsta och bidra till att avlasta trafikmängden på Stockholmsvägen".

Hela förslaget kan läsas i helhet på kommunens hemsida.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand