Gamla träd fälls vid Granåsen

Flera stora granar kommer att tas ned vid Granåsen i nästa vecka.

21 april 2019 16:00

Vid den nedre parkeringen vid Smedstugan på Granåsen finns flera stora granar som har dött. Delvis för att de är gamla men de har även varit rötskadade och försvagade. Den varma sommaren 2018 gjorde även att angreppen av granbarkborre var stort och träden dukade under snabbare än vanligt skriver Håbo kommun på sin hemsida.

Efter avverkningen kommer en del av träden att transporeras bort men några granar lämnas kvar då död ved gynnar den biologiska mångfalden.

Avverkningen kommer att göras under vecka 17, veckan efter påsk och varningsskyltar kommer att sättas upp i området. Kommunen ber allmänheten att respektera varningen för allas säkerhet.

Eljusspåret i området kommer inte att påverkas av avverkningen, däremot vissa mindre strövstigar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund