Fortsatt fritt för familjerådgivning?

Ska familjerådgivningen kosta direkt eller bara via skattsedeln?

11 februari 2019 13:08

Den frågan diskuteras just nu i Håbo.

Nu är ett samtal vid familjerådgivningen i Håbo kostnadsfritt för den enskilde.

Socialnämnden har föreslagit en avgift på 200 kronor.

När budgeten klubbades i slutet av förra året var det meningen att avgiften skulle införas från och med 1 januari i år. I grannkommunen Enköping är samtalskostnaden 250 kronor.

Men på grund av administrativa problem har frågan dragit ut på tiden i Håbo och nu var det nya förslaget att avgiften istället skulle införas från 1 mars.

Det ser emellertid ut att finnas en majoritet för att skrota förslaget. Både SD, genom Thomas Moore, och S, genom Fredrik Anderstedt, sa nej till en avgift när frågan togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott och vill att kommunfullmäktige senare tar beslut om att fortfarande ha kostnadsfri rådgivning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand