Förslag på fler sommarängar

De fagra blomsterängar skaldade Enköpingsfödde Israel Kolmodin i sin sommarpsalm redan 1643 och vårt intresse för blommorna på sommarängen består.

15 juli 2019 19:00

Nu vill S i Håbo att kommunen gör som bland annat grannkommunen Enköping, anlägger sommarängar.

"De lockar bland annat till sig till fjärilar, humlor och bin, men tyvärr är denna miljö idag hotad", skriver Fredrik Anderstedt (S) i sin motion.

I Enköping har kommunala sommarängar funnits i flera år och många har njutit av prakten längs JP Johanssons gata och Västerleden.

– Responsen från allmänheten har varit väldigt positiv, sa stadsträdgårdsmästaren Mona Bergius nyligen i en EP-artikel.

Ett annan idé med växttema: Ett medborgarförslag i Håbo föreslår att körsbärsträd planteras i del av Väppeby äng och döper området till Körsbärsdalen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand