"Fler aktiviteter som inte kostar"

Fler aktiviteter på skolloven, aktiviteter som är kostnadsfria för barnen. Det föreslår Bålstapartiets Owe Fröjd i en motion.

9 september 2019 17:00

I förslaget, som skrevs förra våren och nu ska upp i kommunfullmäktige, inriktar sig Fröjd på sportlovet och föreslår bland annat dagsutflykter till skidbackar och aktivitetsanläggningar och fler avgiftsfria verksamheter på hemmaplan.

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till Fröjds förslag att "generellt skapa fler och bättre möjligheter för barn och unga till olika aktiviteter under skolloven".

I svaret fastslås att Håbo kommun under förra året fick drygt 535 000 kronor i statsbidrag för lovaktiviteter, men att en stor del av kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet är kostnadsfri och att en utökad verksamhet kräver utökade resurser.

I svaret betonas dock att Håbo kommun vill utöka samarbetet med föreningslivet och menar att det system för föreningsbidrag som trädde i kraft i år ger större möjligheter att arrangera den typ av verksamheter som lyfts fram i motionen.

Under fyra veckor i somras arrangerades till exempel dagliga aktiviteter för barn upp till tio år i Kommunhusparken. Håbo Ridklubb och Stationen Scen och Konst var två av de deltagande föreningarna.

Efter veckorna betonade kommunen att man vill öka den här typen av föreningssamarbete.

Kanske blir det fler aktiviteter till sportlovet i februari 2020 för de barn och unga som inte lämnar Håbo?

”En ambition inför kommande sportlov och andra lov är ett samarbete med föreningar som med uppdragsbidrag kan genomföra kostnadsfria aktiviteter för barn och unga.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand