Förhandlingen om slutförvar i Forsmark klar

Den tänkta utbyggnaden av SFR i Forsmark är markerat med blått i bilden.
Den tänkta utbyggnaden av SFR i Forsmark är markerat med blått i bilden.

På torsdagen avslutades den två veckor långa huvudförhandlingen om en utbyggnad av slutförvaret SFR i Forsmark.

Forsmark 4 oktober 2019 16:03

Svensk kärnbränslehantering (SKB) har ansökt om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, som finns i Forsmark. Detta för att kunna förvara delar av det avfall som kommer uppstå när svenska kärnkraftverk ska rivas. 
På torsdagen avslutades huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen som pågått i två veckor. I processen har bland annat Östhammars kommun och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) deltagit.
– Jag tycker det är bra att alla får tycka till och flera instanser har under lång tid kunnat penetrera vårt förslag. Jag har svårt att se att domstolen skulle säga nej, säger Peter Larsson, projektledare på SKB. 
Han medger att utbyggnaden är ett ingrepp på miljön, men att åtgärder kommer att vidtas för att återställa den.
– Till exempel kommer vi anlägga ett föryngringsområde för fiskar, säger Peter Larsson.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), som är ett samarbete mellan bland annat Naturskyddsföreningen och Jordens vänner, är kritiska till utbyggnaden. De menar att det finns en risk för att regionala strömmar under havsytan trycker upp vatten som kan påverka slutförvaret och göra hållbarheten sämre än vad som beräknats.
– Vi är oroliga över den långsiktiga säkerheten, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG. 
Han menar att granskningen av projektet utgått från vad som är skadligt för människor men inte fokuserat lika mycket på det djur- och växtliv som finns kring området. 

Mark- och miljödomstolen prövar frågan enligt miljöbalken och kommer att lämna ett yttrande till regeringen. Beskedet väntas komma 13 november. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa