Fler unga får jobb

Uppsalas unga har fått lite lättare att hitta jobb. I början av året minskade både den öppna arbetslösheten bland unga och andelen unga i arbetsmarknadspolitiska program något.

21 april 2012 08:02

5,3 procent av Uppsalaborna under 24 år var öppet arbetslösa i mars. Det är en något mindre andel än i januari då 5,5 procent var arbetslösa. Och även mindre än i mars förra året då andelen arbetslösa unga var 5,4 procent.
Även unga i arbetsmarknadspolitiska program har minskat något. I mars deltog 4,9 procent av Uppsalaborna under 24 år i ett sådant program, jämfört med 5,0 procent i januari och 6,0 procent i mars förra året.

Den försiktigt positiva utvecklingen beror givetvis på utvecklingen i ekonomin i stort, men också på aktiva insatser från kommunens sida. Det anser Mohamad Hassan (FP), ordförande för kommunen utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd.
– Självklart är det svårt att påvisa att det är vår politik som har lett till det här, men jag tror att den har spelat roll. För nu har man som individ mer press på sig att ta ett jobb, även om det kanske inte passar en.

Att även unga i arbetsmarknadspolitiska program minskat ser Mohamad Hassan som ett tecken på att den som tidigare deltagit i ett program kunnat gå vidare till riktiga jobb eller studier.

Är en minskning av arbetslösheten från 5,4 till 5,3 procent på ett år något att vara nöjd med?
– Jag är absolut inte nöjd, men det är en liten förändring åt rätt håll. Min vision är att ingen ungdom ska behöva börja sitt vuxna liv som arbetslös, säger Mohamad Hassan.

Hur ska du lyckas med det?
– A och o är att alla Uppsalas unga får en fullständig gymnasieutbildning, annars har de inte har vad som krävs för att få ett jobb eller söka sig vidare till studier.

Mohamad Hassans politiska motståndare Ulrik Wärnsberg (S) anser också att en fullständig gymnasieutbildning är inträdesbiljetten till arbetsmarknaden. Men han tror inte att det är alliansens politik som fått ner arbetslösheten.
– Det är glädjande att det är någon tiondel lägre arbetslösa, men det beror nog på konjunkturen och inte på politiken. Alliansens politik har ju handlat om att sätta ökad press på folk genom att sänka a-kassan, och unga har ofta inte rätt till a-kassa.

Det är inte bara bland unga i Uppsala som utvecklingen går i en försiktigt positiv riktning. Den öppna arbetslösheten har även minskat totalt, i alla åldrar. I mars i år var 3,8 procent av Uppsalaborna öppet arbetslösa, jämfört med 4,0 procent samma period förra året.
Siffrorna gäller den registerbaserade arbetskraften i Uppsala kommun.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Odlander