Att familjen Wahlberg, pappa Bengt (kommunalråd 1990-2005), sonen Urban (kommunalråd 2010-2012) och dottern Ulrika Ornbrant (kommunalråd sedan oktober 2018) är en Enköpingsk motsvarighet till mångomtalade politikerklaner i USA är något som familjemedlemmarna inte själva tänkt på.

Men att det kanske ändå är lite ovanligt går de med på, och bjuder in till gemensam intervju hemma hos Bengt och Marianne i radhuset i Bergvreten. Där tar råden plats i soffan. Marianne, fru och mor, drar fram en stol och sitter med lite vid sidan av.

Att Marianne Wahlberg har varit och är en mindre offentlig men mycket viktig del av familjen och en förutsättning för att den Wahlbergska politikerklanen tog sin början framgår snart.

Artikelbild

| Klanen Wahlberg, Bengt och Marianne Wahlberg, Ulrika Ornbrant och Urban Wahlberg, samlad på Fårticksgatan dit de flyttade 1980.

– När jag erbjöds kandidera till kommunalrådsposten 1990 tackade jag inte ja förrän jag och Marianne diskuterat igenom det. Jag var förvaltningschef i Luthagen i Uppsala. Att bli politiker på heltid skulle innebära en stor förändring för mig och familjen, säger Bengt och Marianne nickar instämmande.

Han tackade ja och fick ett dygnet-runt-jobb med ständig kvälls- och helgtjänstgöring. Viktigt för honom var att ändå äta middag med familjen varje dag om det inte var något alldeles extra på jobbet.

De gemensamma middagarna kommer igen när Urban och Ulrika berättar om hur deras intresse för politik vaknade:

– Vi pratade mycket, allihopa. Ständiga diskussioner och samtal runt bordet om aktuella samhällsfrågor. Vi lärde oss argumentera, men också att vända och vrida på frågor, säger Urban Wahlberg.

Artikelbild

| 2003. Finanskommunalrådet Bengt Wahlberg hymlade inte med att nedskärningar skulle komma att krävas påföljande år.

För samhällsengagemanget svarade också Marianne Wahlberg som ansvarade för hemmet, barnens skola och fritidsaktiviteter och också arbetade ideellt i olika föreningar:

– Mamma har varit lika viktig som inspiration som pappas politiska uppdrag. Vi såg att det är viktigt att delta om man vill påverka, säger Ulrika Ornbrant.

Artikelbild

| 2011. Urban Wahlberg var inne på andra året som kommunalråd och kunde ännu kombinera rollerna som råd och flygkapten.

Till skillnad från Ulrika som tänkt ”aldrig politiker, pappa är ju aldrig hemma”, hade Urban känt på sig att han skulle kunna bli politiskt aktiv, men först när pappa Bengt slutat som kommunalråd. Det gjorde han 2005.

Ulrika och Urban gick i Vuxenskolans politikerskola 2008, och 2010 blev Urban tillfrågad om han ville stå på förstaplatsen på C-listan i valet:

Artikelbild

| 2018. Ulrika Ornbrant hade skäl att se allvarlig ut under sin första budgetdebatt som kommunalråd.

– Det kom som en blixt från klar himmel. Jag hade ju då mitt första politiska uppdrag i skolnämnden, säger han.

Tillfälligheter gjorde att erbjudandet kom, och efter klartecken från familjen och arbetsgivaren tackade han ja och från 2010 var flygkaptenen som flyttat hem till Enköping kommunalråd.

– Men för att behålla mitt flygcertifikat krävdes flygtimmar och 2012 hade kombinationen blivit för komplicerad, och jag valde att lämna kommunalrådsposten, säger han.

Samma år som Urban stod på C-listans första plats var Ulrika listans sjunde namn. Hon valdes in och tog plats i vård- och omsorgsnämnden. Valet 2014 var hon femte namn och på listan 2018 var det hon som stod på första platsen, en mera traditionell väg framåt i politiken.

Hur är det då att som ex-råd vara far till kommunalråd?

– Om de vill ha råd är de välkomna att fråga, men det jag kan bidra med gäller det politiska spelet, säger Bengt Wahlberg.

Ulrika Ornbrant lägger till:

– Det händer att jag ringer, pappa är en mästare på att ställa frågor som gör att man själv kommer fram till svaren.

Bengt Wahlberg ser inte missnöjd ut över att få beröm för sin tillämpning av den sokratiska metoden att nå kunskap och säger avslutningsvis:

– Jag är jätteglad och stolt över mina barn. Det är en förmån att få vara kommunalråd, och nåt alldeles extra att få vara med och förändra och utveckla samhället, säger Bengt Wahlberg.