Planen var att föreningen J.P Johansson Sällskapet skulle bli vilande i och med att museet lades ned.

Men föreningens årsstämma ville något annat.

Med ett rungande, unisont ja beslutade stämman vid årsmötet på onsdagen att sällskapet ska fortsätta vara aktivt och arbeta för att JP Johanssonmuseet lever vidare.

Artikelbild

| Engagemanget för museets framtid var stort under JP Johanssonsällskapets årsmöte på onsdagen. "Utan Bahco hade Enköping inte kunnart växa" sade tidigare VD:n Bengt Karlsson.

– Vi ska inte lägga oss ned, vi ska kämpa för att få en ny plats att visa upp JP Johanssons verk på, säger Bengt Karlsson, tidigare VD vid Bahco.

Inför årsmötet hade Stig L. Lund, ordförande i sällskapet, skickat ut ett brev till medlemmarna där man föreslog att föreningen skulle bli vilande.

– Vi har bland annat ingen lokal att hålla till i när museet lagts ned, säger Stig Lundh.

Vilket fick förre VD:n vid Bahco, Bengt Karlsson att tända till.

Artikelbild

| JP Johanssonmuseet höll till i Enköpings äldsta kontorbyggnad från år 1899, uppförd av Johan Petter Johansson.

– Man får inte ge sig, precis som tjejerna som startade namninsamlingen för Tingshuset eller metoo-rörelsen. Från 1950-talet till 90-talet var Bahco den arbetsgivare som försörjde kommunen. Det var ventilation också, inte bara verktyg. Bahco stod för en världsprodukt och hade 2000 anställda när det såldes. Vad har Dr Westerlund gjort för Enköping? säger Bengt Karlsson med hänvisning till att kommunen är delaktig i driften av Westerlundska gården.

– Som Rolf Jönson påtalade här under mötet; Folk förstår inte vilken attraktion JP Johansson är för Enköping, säger Stig Lundh.

Nu kommer en arbetsgrupp inom föreningen att träffas för att dra upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet.

– Inom en månad ska vi ha ett färdigt förslag på arbetsplan för 2018-2019 och innan 2019 är över ska vi ha ett nytt museum, säger Bengt Karlsson.

Att man får polisiskt stöd för planerna menar han är viktigt.

– Vi måste träffa de som bestämmer och diskutera frågan med dem. Ett politiskt stöd är ett måste för att vi ska lyckas.

Var ett eventuellt nytt museum över JP Johanssons verk skulle kunna anläggas är något arbetsgruppen ska jobba vidare med. I sällskapets verksamhetsplan finns ett förslag på en permanent utställning i Kulturhus Joar Blå.

JP Johanssonmuseet, som fanns i Bahcos gamla kontorslokaler i Fanna, läggs ned i år då sällskapet inte har möjlighet att driva det vidare. Kommunen har erbjudits att ta över driften men har avböjt av kostnadsskäl. De omfattande samlingarna kommer att förvaras i Enköpings museums lagerlokaler.

Uppfinnaren JP Johansson var en av grundarna till verkstadsföretaget Bahco och stod bakom uppfinningar som skiftnyckeln och rörtången.