Två råttärenden ingen invasion

Två klagomål från allmänheten gällande råttor har lett till inspektioner vid soprum och vid en restaurang de senaste veckorna.

10 september 2019 21:00

Det är dock inte fråga om någon råttinvasion enligt livsmedelsinspektör Åsa Hietakuja och kollegan Johan Norén, hälsoskyddsinspektör, vid Enköpings kommun.

– Det brukar vara nåt råttärende varje år. Allmänt kan man säga att ju tätare bebyggelsen är och ju fler verksamheter som finns i ett område, ju större risk för råttor, säger Johan Norén.

En av årets råttanmälningar till förvaltningen i år gällde en restaurang där man vid inspektion fann råttbajs och att städningen behövde förbättras. Trots att det finns råttor i området hölls bakdörren till köket öppen. Ägaren fick ett föreläggande med krav på åtgärder, och inspektionen har följts upp.

Det andra klagomålet gällde ett fristående soprum vid ett flerfamiljshus. Under reparation av sophuset hade tunnor ställts ut på gården och dragit till sig råttor.

– Det är viktigt att det är ordentliga lock på alla sopbehållare, och att inga sopor lämnas vid sidan av dem. Om det kommer råttor finns det olika sätt att bekämpa dem, ljudsignaler, fällor och i sista hand gifter, säger Johan Norén.

Kackerlackor kan förekomma i bostäder och verksamhetslokaler:

– Det har varit lugnt på kackerlacksfronten några år. Vilken typ av insekter och skadedjur som är vanligast beror på säsong. Nu på hösten är det möss, på sommaren ofta flugor. Nät för öppna fönster och dörrar håller flugor borta. Det är inget krav på avtal med företag som bekämpar skadedjur för dem som hanterar livsmedel, men kan vara klokt att ha, säger Åsa Hietakuja.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille