Städkravet motsvarar 20 lärartjänster

Kravet om daglig dammsugning av skolornas textilmöbler motsvarar kostnaden för drygt 20 lärartjänster. ”Det finns ingen rimlighet i det helt enkelt”, säger förvaltningschef Frank Stoor på utbildningsförvaltningen, som nu överklagat beslutet.

18 november 2018 20:00

Bakgrunden är ett föreläggande om städningen i Enköpings kommuns förskolor och skolor. Miljö- och byggnadsnämndens föreläggande grundar sig på Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Kravet är höjd kvalitet på städningen, men också städning oftare. Dessutom ingår ett krav på att textila möbler och textila mattor ska dammsugas varje dag då verksamhet bedrivs i lokalerna.

Det är sist nämnda daglig dammsugning som skolnämnderna protesterar mot.

I ett liknande fall har mark- och miljödomstolen undanröjt ett föreläggande om daglig dammsugning av textilmöbler i Skövde kommuns skolor.

– Jag vill verkligen få den här sakfrågan prövad. Det finns en slags proportionalitetsprincip inskriven i miljöbalken. Är åtgärden i proportion till kostnaden och effekten? I det här fallet blir det dyrare än den effekt man får ut av det, säger Frank Stoor.

– Det skulle alltså, som jag sagt tidigare, vara billigare att byta ut alla möbler, säger han.

"Ingenstans i de vetenskapliga texter som MoB hänvisar till slås fast att dammsugning av textila möbler och textila mattor varje dag skulle vara den enskilda åtgärd som får allergier bland barn att minska mest", skriver Frank Stoor till länsstyrelsen.

Han tycker att miljö- och byggnadsnämnden har gått för långt när man i föreläggandet talar om exakt hur städningen ska gå till.

"I klartext betyder formuleringen i föreläggandet att om en speciallärare under 15 minuter ska förklara ett mattetal för en elev i ett för övrigt tomt klassrum så ska alla 30 textilklädda stolar i klassrummet dammsugas vid arbetsdagens slut trots att ingen annan aktivitet förekommit i rummet under dagen."

Utbildningsförvaltningen räknar med att den dagliga dammsugningen kostar tolv miljoner kronor om året. En kostnad motsvarande drygt 20 lärare.

Är enda alternativet att säga upp personal om ni tvingas dammsuga de här textilmöblerna varje dag?

– Nej, det vet vi inte något om än. Vi ska ha möten med Miljö och bygg. Vi ska ses och reda ut vad det är som de vill egentligen. Om man skriver ett föreläggande så måste man göra exakt som det står i föreläggandet. Men så länge man inte justerar i formuleringen ska och textila möbler har vi inget annat alternativ, utan vi måste göra det som står i föreläggandet.

Är det fortfarande tänkbart att byta ut möblerna om det skulle vara så att det här drivs till sin spets?

– Ja, då är det vårt förstahandsalternativ. Det kommer att bli betydligt billigare. Då gör vi en investering i nya möbler och då kan vi skriva av den på ett antal år. Det kommer att bli betydligt billigare än att varje år lägga i runda slängar tolv miljoner kronor på dammsugningen. Det finns ingen rimlighet i det helt enkelt.

Om städkravet

I våras berättade tidningen för första gången om städföreläggandet. Miljöinspektörer hade genomfört en tillsyn av städningen på kommunens förskolor, skolor och gymnasiet. I föreläggandet ingår att stoppade textilmöbler och textilmattor dammsugas varje dag då verksamhet bedrivs i lokalerna.

Utbildningsförvaltningen har sett över möjligheten till att byta ut cirka 4 300 stolar, soffor och fåtöljer i stället för att kosta på daglig dammsugning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo

Ämnen du kan följa