S:t Ilian anmäld för sextrakasserier

S:t Iliansskolan i Enköping har anmälts till Skolinspektionen och till Diskrimineringsombudsmannen för sexuella trakasserier på skolan.

18 januari 2018 06:00

Enligt anmälaren har det länge varit problem på skolan och att sexuella trakasserier har blivit vardagsmat.

Det rör sig om några killar bland eleverna som tafsar på tjejer, kallar tjejer för saker som hora och ger tjejer sexuella kommentarer om deras kroppar, enligt den anmälande föräldern som även räknar upp fler exempel på saker som tjejerna dagligen kan få uppleva från killarnas sida.

Dessutom påpekas det i anmälningarna att killarna även stör arbetsron mycket på lektionerna. Föräldern upplever inte att skolan har gett någon respons, trots att kontakter tagits under höstterminen med både skolledningen och politikerna i skolnämnden om problemet.

"Jag är väldigt oroad över hur arbetsmiljön ser ut för eleverna i denna skola", skriver föräldern.

Elaine Westerberg, rektor på S:t Iliansskolan, vill inte kommentera just det här enskilda fallet, men berättar om hur skolan jobbar med frågor kring trakasserier, kränkningar och otrygghet.

– Vi har våra trygghetsregler och rutiner. Är det en kränkning så ska vi genast ingripa, säger hon.

– Det är nolltolerans mot alla former av kränkningar och språk som är provocerande. Det har vi tagit upp med all vår personal. Är det ett brott så polisanmäler vi det, fortsätter Elaine Westerberg.

Rektorn säger också att elevassistenter sätts in i de klasser där det behövs för att förbättra studieron på skolan.

– Eleverna säger ofta att det är skojbråk. Men det finns inget som heter det, utan det är helt förbjudet. Det försöker vi att stävja genom att ha elevassistenter i korridorerna och också ha ganska mycket personal i centralrummet.

– Vi accepterar inte att elever kallar varandra för elaka och kränkande saker, utan då ska vi ingripa direkt.

Elaine Westerberg talar också om skolans trygghetsteam, med elevassistenter och kurator, som arbetar aktivt vid kränkningar. Vid allvarliga fall kopplas skolledningen in.

Vidare finns kamratstödjare, elever som är ögon och öron ute i skolan och som ska stötta utsatta kamrater i samarbete med skolpersonal. Hon tycker att det är viktigt att elever säger till personal när och om något händer av kränkande karaktär.

Finns det någonting som ni skulle vilja satsa på mer när det gäller trygghetsskapande saker?

– Det som vi har tänkt på nu är att vi försöker få större områden där eleverna kan vara på rasterna. Vi ser över möjligheten om vi kan ha uppehållsrummet öppet lite mer, säger Elaine Westerberg.

S:t Iliansskolan har idag ungefär 460 elever som går i årskurs 7 till och med 9.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo