Skadades på sjukresa - avled fyra dagar senare

En person skadades i samband med en sjukresa och avled fyra dagar senare. Händelsen har nu anmälts till IVO.

20 april 2019 21:00

Patienten, som var i 80-årsåldern, drabbades av en fraktur i nacken i samband med en sjukresa i länet. När patienten sökte vård vid akutmottagningen i Enköping gjordes en skiktröntgen av skalle och nacke men läkaren som granskade bilderna blandade ihop röntgenbilderna med ett par år gamla röntgenbilder som tagits på samma patient. De äldre bilderna visade inga skador på nacken och patienten bedömdes felaktigt som fri från skador.

Patienten fick problem med andning och luftvägar de följande dagarna men någon ny undersökning gjordes inte då patienten bedömdes som skadefri.

Fyra dygn efter skadetillfället avled patienten.

En anmälan om allvarlig vårdskada har nu gjorts av Lasarettet i Enköping till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Fallet har gåtts igenom med läkarna på den aktuella enheten och tas även upp med lasarettets medicinsktekniska avdelning för en eventuell anmälan till läkemedelsverket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund