Simträning på nytt sätt i Enköpingsskola

Motorikträning och vattenlek, men inte simundervisning en gång i veckan för förskolebarnen. Det satsar Munksundsskolan på från och med höstterminen.

10 november 2018 21:00

Förskoleklasser har från och med i år en egen del i läroplanen för grundskolan, LGR 11, och avsnittet om fysiska aktiviteter och utevistelse nämner inte simundervisning. Däremot har språk, estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang, natur och teknik och digitala verktyg i olika sammanhang funnit plats i läroplanen.

Annie Lundin, rektor på Munksundsskolan, suckar lite när protesterna från en del föräldrar och politiker mot den nya inriktningen för simundervisningen kommer på tal. Då protesterna tog fart var planeringen för hur simundervisningen fortsättningsvis skulle bedrivas ännu inte klar:

– Det förskolebarnen fick genom att besöka simhallen varje vecka var vattenvana, men tiden behövs för att nå andra mål i läroplanen. Nu tränar de motorik en timme utomhus varje dag och kommer sannolikt att åka till simhallen två gånger per termin, säger Annie Lundin.

Läroplanens mål för klasserna 1-3 är att barnen ska kunna flyta och simma i mag- och ryggläge, och i klass 6 ska de klara att simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge.

Hanna Hoff är lärare i idrott och hälsa på Munksundsskolan, och tar över ansvaret för undervisningen när barnen börjar första klass:

– De regelbundna besöken i simhallen under årskurs 2 kommer vi att ha kvar, och vi kontrollerar barnens simkunnighet kontinuerligt. De elever som behöver extra tid i simhallen kommer självklart att få det så att de når målen för årskurs 6, säger Hanna Hoff.

För Irene Store, enhetsansvarig vid Idrottshuset, är det nya upplägget av undervisningen som Munksundsskolan arbetat fram inte överraskande:

– Det är väldigt vanligt i andra kommuner att man har intensivkurser i simning i stället för att som i Enköping komma varje vecka först med förskoleklasser och sedan med andraklassarna. Det kan vara effektivare med intensivkurser, och jag tror att de kan vara en fördel för vattenförsiktiga barn som kan hinna bli uppjagade om det går en vecka eller längre tid mellan besöken i simhallen, säger Irene Store.

Annie Lundin och Hanna Hoff hoppas att de som varit kritiska mot det nya upplägget ska lita på och respektera professionen och på att ökad politisk detaljstyrning av skolans inre arbete inte är en väg framåt:

– Besöken i simhallen har tagit stor del av förskoleklassernas tid. Med den nya läroplanen måste vi förändra arbetet, och det anser vi är för elevernas bästa, säger Annie Lundin.

Statsbidrag till simundervisning

Regeringen beslutade att 2018 anslå 300 miljoner kronor i bidrag till kommuner som anordnar simundervisning för barn i förskoleklass.

Enköping har sökt och fått knappt 1,2 miljoner kronor som kommer att täcka en del av kostnaderna för FK-klassernas simundervisning.

Pengarna får användas till bussresor och kostnader för simlärare under 2018.

Munksundsskolan och Korssängskolan som inte längre har schemalagd tid i simhallen för förskoleklasser kan söka bidrag för utgifter i samband med simhallsbesök andra tider.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille