Sanering kan kosta 100 miljoner

Den stängda kemtvätten vid Salatullen förfaller. Men det problemet är inget emot föroreningarna i marken.

8 september 2019 16:00

Nu startar ett av Sveriges största saneringsprojekt.

Tvättkemikalien tetrakloretylen har förgiftat marken i närområdet sedan tvätten öppnade i början av 1960-talet och dricksvattnet har blivit förorenat.

Saneringen kommer att pågå i flera år och kosta uppskattningsvis 100 miljoner kronor.

– Ungefär en tiondel av den summan har Naturvårdsverket redan gett klartecken till, säger Ulf Hallberg, utredningsingenjör vid Enköpings kommuns va-avdelning.

Hallberg är övertygad om att staten kommer att betala resterande belopp, omkring 90 miljoner kronor.

Fastigheten vid Enköpings kemtvätt, som sattes i konkurs för tolv år sedan, är nämligen i dagarna slutligen i kommunens ägo efter en begäran hos regeringen om tvångsinlösning, så kallad expropriering.

– Nu återstår bara det allra sista steget, att lagfarten vid lantmäteriet ska bli klar, säger han.

Vad är det då som händer nu närmast?

– Vi gör markprover på ett 50-tal punkter i olika nivåer närmast tvätten. På 20-30 platser ned mot Kyrkåsen och centrum tas också prover på dricksvattnet, säger Ulf Hallberg.

Det är konsultföretaget Geosigma AB som genomför arbetet.

– Inom några veckor kan rivningsarbetet komma att påbörjas, berättar han.

I samband med provtagningarna runt ett område som begränsas av parkeringen vid ABF-lokalen i norr, Salavägen i väster, järnvägsbanken i söder och en grusväg vid fastighetsgränsen i öster, kan gatu- och vägavstängningar bli aktuella.

När börjar saneringen?

– Tidigast 2021, kanske 2022 är mer troligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand