Så många isoleras p g a smittorisk

13 patienter, ett tiotal ur personalen samt fyra ur ambulanspersonalen hålls isolerade på lasarettet i Enköping på grund av smittorisken.

4 januari 2019 16:47

Chefsläkare Mikael Köhler på Akademiska sjukhuset och region Uppsala berättar att man fortfarande väntar på provsvaren, som ska komma någon gång under fredagskvällen. Då först vet vi om patienten som misstänks vara ebolasmittad är det eller inte.

Det var på förmiddagen på fredagen som patienten kom in till lasarettet i Enköping. Den hade då haft blodiga kräkningar, vilket kan vara symptom på den allvarliga sjukdomen ebola. Patienten har varit på resa till bland annat Burundi, men ska så vitt man vet inte ha besökt områden där man kan räkna med ebolasmitta.

Akutmottagningen på lasarettet är stängd. Där hålls de som har varit i kontakt med den misstänkt ebolasmittade isolerade. Det rör sig om 13 patienter, ett tiotal ur vårdpersonalen och fyra ur ambulanspersonalen.

– Vad vi vet är de vid gott mod, men det är klart att de är oroliga, säger Mikael Köhler.

I väntan på provsvaren hanteras fallet som om det vore ebola.

Mikael Köhler har tidigare berättat att den misstänkt smittade patienten mår allt bättre och att symptomen har avtagit.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo