Renare vatten ska återanvändas

Ena Energi i Enköping installerar en ny vattenreningsanläggning för att kunna återanvända stora delar av värmeverkets vatten. "Det vattnet som vi har ska vi ta ansvar för", säger Martin Kambler, projektledare på Ena Energi.

3 december 2017 12:00

Installationen av den komplicerade vattenreningsanläggning i kraftvärmeverket vid hamnen pågår för fullt. Investeringen som görs uppgår till ungefär sju miljoner kronor.

I ett års tid har Ena Energi arbetat med projektet. Själva genomförandet, bygget på plats, tar ungefär sex veckor och man räknar med att kunna ta den nya vattenreningen i drift i februari i nästa år.

– Det är över 20 personer som är involverade i projektet, berättar projektledaren Martin Kambler.

Det är vattnet som kommer från den stora ångpannan som ska renas i anläggningen. Dels bildas vatten i förbränningen av skogsbränslet i ångpannan och dels används vatten som tvättvatten i pannan.

Ena Energi gör idag av med stora mängder vatten. Det handlar om ungefär 40 000 kubikmeter om året.

I vattenreningsanläggningen filtreras vattnet i flera steg för att ta bort partiklar och det leds även genom en omvänd osmos-anläggning (som renar vattnet från salter, kalk och andra joner). I salterna som tas bort ur vattnet finns exempelvis tungmetaller. Omvänd osmos används för övrigt till exempel på fartyg för att ta bort salt ur havsvatten och rena det till dricksvatten.

Vattnet som har gått igenom anläggningen blir så rent att det kan återanvändas i ett slutet system. En stor del, men inte allt vatten, ska kunna återanvändas.

– Tanken är att vi ska återanvända så mycket vatten som är möjligt. Vi räknar med att minimera användningen av köpt vatten med det här projektet, säger Tomas Ulväng, vd för Ena Energi.

Återanvändningen blir en av de stora skillnaderna med den nya reningsanläggningen. Detta till skillnad från idag, då renat vatten från Ena Energi går ut i den intilliggande Enköpingsån.

Det var produktionschefen Erik Holméns idé att ta tillvara på och återanvända vattnet.

Tillgången på vatten är som bekant inte outtömligt. På senare år har låga grundvattennivåer på Gotland och andra delar av Sverige varit en tankeställare och väckarklocka för många.

– Varför häller vi bort vattnet? Det går slentrian i det, säger Erik Holmén som tycker att vatten är alldeles för billigt i Sverige.

– Ja, det vattnet som vi har ska vi ta ansvar för, säger Martin Kambler.

Investeringen i vattenreningsanläggningen görs också för att klara kraven i framtida miljötillstånd.

– Det är för att vi ska kunna uppfylla kommande miljötillstånd. Vi måste säkerställa att vi alltid kan rena vattnet, säger Tomas Ulväng.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!