Relita bryter ny mark utanför Uppsala

Expansion Relita har blivit större än vad grundarna tänkt. Företaget, som utför allt från asbestsanering till gatusopning strävar efter att hela tiden växa. Nu är siktet inställt på expandera utanför Uppsala.

26 februari 2014 18:04

I en av Akademiska sjukhusets äldsta byggnader arbetar Relita för fullt med att suga ut gammalt byggnadsmaterial. Huset har använts till kontor och ska renoveras upp för liknande syfte. För att få bort allt damm och tegel används en torrsug, även kallad jättedammsugare, som ringlar ner längs fasaden och in i ett slags behållare.

– Det är en föravskiljare som gör så att vi får med oss mer material, säger arbetsledaren Kurt Karlsson.

Visionen med Relita, som grundades 1996, var från början blygsam.

– Målbilden var att jag och Per, som var med och grundade företaget, skulle kunna försörja oss och några till. På lönelistan just nu är det 270 personer, det fanns inte i den vildaste fantasi att det skulle bli så stort, berättar vd:n Torbjörn Borgström.

Nu är företaget marknadsledande i Mälardalen, med huvudkontor i Uppsala och lokalkontor i bland annat Östhammar, Västerås, Stockholm samt Gävle, och utför alltifrån asbestsanering till gatusopning och rörinspektion.

Företaget växte från början snabbt i både omsättning och personal. I samband med de översvämningar som drabbade Uppsala 1997 gick företaget från 25 anställda till 60.

– Vi hade inte rätt utrustning, det var en utmaning att få fram det. Nu är utmaningen att bygga en organisation där folk är beredda att ta sitt ansvar, vi vill hitta rätt medarbetare, säger Torbjörn Borgström.

Företaget har från början satsat på att äga sina egna maskiner och har i branschen en av landets mest omfattande maskinparker. Under de senaste två åren har cirka 30 miljoner kronor per år investerats i maskiner, inventarier och lastbilar, en nivå man planerar att hålla till dess att tillväxtmålen uppnåtts. År 2017 vill man ha en omsättning om 350 miljoner kronor.

– Vi jobbar mycket med jourverksamhet. Genom att själva äga maskiner har vi tillgång till dem dygnet runt och kan hålla dem i bra skick, säger Torbjörn Borgström.

Att företaget vuxit beror också på ambitionen att hela tiden behålla sina kunder.

– Min inställning är att går vi inte framåt, utan känner oss nöjda där vi är, så stannar vi. Vi ska hela tiden sträva framåt.

Och företaget bryter ny mark, främst utanför Uppsala.

– Det är ett strategiskt beslut, vi kan inte expandera mycket mer här.

Filialen i Stockholm är relativt ny och att utöka dit var av stor strategisk betydelse då man ser att Uppsala och Stockholm håller på att växa ihop. Nu tittar man på att utöka verksamheten i Gävle, den senaste bland orter där Relita etablerat sig.

Den första filialen startades år 2000 i Norrtälje av en anställd som ville slippa pendla, företaget såg att det fanns en drivkraft och gav den anställda en chans.

– Om det finns en idé i företaget försöker vi att lyssna till den, i de flesta fall har det varit framgångsrikt, säger Torbjörn Borgström.

Förra våren genomgick företagets två verksamhetsbolag – Relita Industriservice AB och Relita Skadeservice AB – en fusion.

– Det blev så mycket ni och vi och det blev en omfattande internadministration med fakturering bolagen emellan som tog för mycket tid och energi. I dag har vi en ekonomiavdelning i stället för två, exemplifierar Borgström.

Närmast i tiden ligger flytten av huvudkontoret i Uppsala till de nya lokalerna på Libroringvägen.

Under 2014 kommer Relita investera i tio nya spolbilar, som används vid exempelvis stopp i avlopp, för att svara mot sin kundefterfrågan och sina nyvunna avtal.

Kurt Karlsson, som är arbetsledare på Relita, minns företagets storlek då han började år 2000.

– Då hade vi två spolbilar som jag hade hand om, nu har vi väl ett femtiotal.

Relita Industri & Skadeservice AB Investerar 30 miljoner i utrustning per år

Grundades: Relitagruppen bildades 1996 av Torbjörn Borgström och Per Johnsson, i dag vd respektive vice vd.

Verksamhet: Relita är verksam inom tre områden – skadeservice, industriservice och jourverksamhet.

Antal anställda: 210 personer (heltid).

Omsättning: 230 000 Tkr.

Resultat: 18 000 Tkr.

Resultat efter finansnetto: 15 000 Tkr.

Soliditet: cirka 35 procent.

Eget kapital: 50 000 Tkr.

Siffrorna är hämtade från den preliminära årsredovisningen 2013.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linn Eriksson