Radhusen har sålts

EHB har sålt radhusen i Bergvreten och Hummelsta till fastighetsbolaget Vrenen som ingår i Sveafastigheters bolagskoncern.

25 juni 2019 06:00

Sammanlagt drygt 200 lägenheter fördelade på Lärksoppsgatan och Bergvretsgatan i Enköping, och Harvägen och Rävstigen i Hummelsta byter ägare. Vrenen beräknas tillträda fastigheterna inom sex månader.

Den sammanlagda försäljningssumman uppgår till 176 miljoner kronor.

Beslutet i fullmäktige i november 2017 om försäljning av hyresradhusen och av höghusen i Sadelmakaren drevs igenom av ett oenigt fullmäktige där S, NE, M och C röstade för försäljning. Beslutet överklagades av tre personer, en av dem Bo Andersson, ordförande i hyresgästföreningen i Enköping. Förvaltningsrätten avslog överklagandena, och klargjorde att de inte prövat skälighet eller lämplighet utan bara om beslut tillkommit i laga ordning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille