Paret åtalas på måndagen misstänkta för synnerligen grov misshandel, som är den allvarligaste formen av misshandelsbrott. Båda har suttit häktade sedan början av februari medan utredningen pågått. Enligt åklagaren har båda gemensamt ansvar som vårdnadshavare.

Paret larmade SOS en kväll i december förra året till familjens bostad sedan flickan, som är i förskoleåldern, misstänktes ha fått hjärtstopp. När ambulansvårdarna anlände hade hon mycket långsam hjärtfrekvens och var kraftigt nedkyld, samtidigt som mannen i bostaden gav hjärt- och lungräddning. Enligt paret hade flickan hittats svårt medtagen och livlös efter ett bad. Hon fördes först till Enköpings lasarett och sedan vidare till Karolinska sjukhuset och var inledningsvis nedsövd.

Enligt utredningen uppmättes flickans kroppstemperatur till 26,8 grader på sjukhuset. Hjärt- och lungräddning pågick i en och en halv timme och flickan fick 22 elchocker för att få igång hjärtverksamheten. Hon överlevde och har enligt åklagaren klarat sig över förväntan, utan några kända tecken på bestående skador.

Enligt åklagaren reagerade läkarna över flickans låga kroppstemperatur och parets uppgifter om orsaken. En utredning startades som bland annat resulterade i ett utlåtande från rättsläkare.

– Slutsatsen är att flickans extremt låga kroppstemperatur har orsakat hjärtstoppet. Enligt läkarna kan det inte ha skett utan att hon exponerats för kyla under en längre tid, säger kammaråklagare Karin Koci, som lett förundersökningen.

Mannen och kvinnan åtalas nu för gärningen, men utredningen har inte kunnat slå fast exakt vad som skett. När ambulanspersonalen anlände var flickan blöt i håret men låg i ett sovrum.

– Vårdnadshavarna har orsakat nedkylningen genom att låta flickan sitta i ett kallt bad eller på annat sätt. Vi menar att det är uteslutet att hon själv skulle ha valt att sitta i kallt vatten så här länge, säger Karin Koci.

Enligt åklagaren finns misstankar om att det rört sig om en form av bestraffning av flickan. Misstankarna får enligt åklagarna stöd av andra omständigheter, bland annat tidigare orosanmälningar till socialtjänsten.

– Vi har landat i att det rört sig om ett uppsåtligt brott, säger Karin Koci.

Flickan har förhörts men berättat att hon inte har några minnen av händelsen. Mannen och kvinnan har hela tiden nekat till brott:

– Min klient förnekar att han haft något att göra med att flickan har försatts i det här tillståndet. Det finns heller inte något konkret påstående om händelseförloppet från åklagarens sida, säger mannens försvarare, advokat Anders Wallin.

Paret har pekat på flera möjliga förklaringar till den låga kroppstemperaturen, bland annat att flickan efter att ha hittats livlös i badet placerats i ett rum som var utkylt eftersom fönstren tidigare stått öppna lång tid.

– Min klient står fast vid sina uppgifter och förnekar brott, säger kvinnans försvarare, advokat Carin Listad.

Efter händelsen beslutade socialtjänsten om omedelbart omhändertagande av flickan, ett beslut som fastställts av förvaltningsrätten.