Oro efter ovanligt stort utbrott av yngelröta

Den senaste månaden har 22 bisamhällen smittade av amerikansk yngelröta påträffats i Enköpingstrakten.

30 maj 2019 07:00

– Det är fruktansvärt mycket koncentrerat på en så liten yta, säger länsstyrelsens bitillsynsman Lars Karlsson som besiktigat samtliga smittade bisamhällen.

Normalt tror han att antalet smittade samhällen i hela landet ligger på mellan 50 och 60 per år. Just i år har det varit ovanligt många, bland annat i Skåne och på Gotland.

– Det är allvarligt. Sprider sig smittan vidare kan det bli katastrof. Om alla bisamhällen måste tas bort innebär det en stor förlust för biodlarna men det minskar även pollineringen, säger Lars Karlsson.

Utan insekter pollineras inte blommande växter och vi får inte frukt och bär. Även rapsodling och vallodling, som ger foder till djuren, påverkas då.

Som en jämförelse tar Lars Karlsson honung till ett värde av 20 miljoner kronor. Det motsvarar ett skördevärde på livsmedel värt tre miljarder vid utebliven pollinering.

Nu ligger ett stort ansvar på biodlarna själva så inte smittan sprids vidare menar han.

– Det är viktigt att invintra bina tidigt. Så fort man har tagit hösthonungen ska man ge dem en hink sockervatten, så de inte söker föda på annat håll. Ett angripet bisamhälle är svagare och kan inte försvara sig, då kan bin som söker föda försöka röva honungen därifrån och på så sätt sprida smittan, säger Lars Karlsson.

Smittan kan även komma utifrån och för biodlare gäller det att vara vaksam med svärmande bisamhällen och inte ta hand om dem om man inte vet var de kommer ifrån.

Den första smittan i Enköpingstrakten upptäcktes i en bigård i Hummelsta den 6 maj därefter påträffades smittan i bigårdar i Tillinge och Södra Åsunda den 10 maj.

– Jag har besiktat alla bigårdar inom tre kilometer från utbrottet och inte hittat mer smitta nu, säger Lars Karlsson.

Om en månad ska alla bigårdarna ombesiktas, Lars Karlsson tror att risken är stor att han då hittar mer smitta.

– Jag tror att jag kommer hitta 4-5 smittade samhällen till. Nu är det så tidigt på säsongen att de synliga angreppen är små men i juni-juli kan hela kakor vara angripna, säger han.

För de biodlare som drabbas av amerikansk yngelröta kan det bli kännbart ekonomiskt. Ett bisamhälle med honung kan vara värt omkring 10 000 kronor men ersättningen från Jordbruksverket ligger på 100 kronor för ett samhälle som måste förintas.

– En rimlig ersättning borde vara 5 000 kronor för ett samhälle, det är ju värt mycket mer och ersättningen för andra djurslag är mycket högre. Men jag hoppas det här ger en tankeställare för Jordbruksverket, säger Lars Karlsson.

Amerikansk yngelröta

Amerikansk yngelröta orsakas av en sporbildande bakterie som angriper unga larver och på så sätt utplånar bisamhället. Bakterien är svårbekämpad.

Sjukdomen förekommer mer eller mindre allmänt i södra Sverige men minskade under andra halvan av 1900-talet tack vare ett strängt bekämpningsprogram.

Larver som blivit smittade dör. Tecken på sjukdomen är att cellocken sjunker in och blir mörkfärgade. Om cellocken avlägsnas från sjuka celler, kan man se larvresterna som en brun, kletig massa.

Smittan är inte farlig för människor och påverkar inte heller honungen.

Vid misstanke om amerikansk yngelröta så måste biodlaren enligt lag göra en anmälan till bitillsynsman (eller länsstyrelsen).

Källa: Jordbruksverket, biodlarna.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund